Nytt

EU er sterkt splittet mellom øst og vest i synet på om Kiev skal få våpen. Baltikum og Polen er for, mens Frankrike og Tyskland er mot. Også Obama-administrasjonen er splittet.

donetsk-city

Brookingsinstituttet har nylig kommet med en rapport der det heter at uten vestlig engasjement vil Kiev tape krigen. Ukrainas våpen er 20-30 år gamle. Separatistene har state of the art fra Moskva.

Estonian president Toomas Hendrik Ilves told media on Tuesday (3 February) that Ukraine will cease to be unless its new allies intervene in the conflict.

“If we take into account the fact that Ukraine is defending itself with 20 to 30-year old weapons, it’s clear that Ukraine will be the one that loses the war,” he said.

“I agree with the recently-published conclusions of the think tank Brookings, according to which the United States and Nato must provide military assistance to Ukraine or else Ukraine will be destroyed”.

He was referring to a paper by eight former US diplomats and defence chiefs.

The group said the US should give Ukraine $1 billion a year in military aid over the next three years, including modern anti-tank missiles.

It also said former Communist countries, such as Poland and the Baltic states, should furnish weapons because their arsenals contain former Soviet systems which are more compatible with Ukraine’s capabilities.

Alt avhenger av hvordan man leser Putins intensjoner. Hvis man tror han vil fortsette til han har veltet regjeringen i Kiev og innsatt et nikkedukkeregime, vil det bety et nederlag for NATO. De baltiske statene og Polen vil da være utsatt. NATO kan komme til å måtte forberede seg på å møte Putin med våpenmakt. Det kan bli en spenning som overgår den kalde krigen. Den gang fikk trusselen om atomkrig partene til å holde seg i skinnet.

John Kerry skal besøke Kiev og John Biden kommer til Brussel. Samtidig møtes NATOs forsvarsministre torsdag. De vil be om troppforpliktelser til innsatsstyrken som ble vedtatt i Wales i september. Det skal også opprettes control og commando-sentra i Baltikum og Polen, Romania og Bulgaria, med amerikansk personell. Også dette oppfattes som fiendtlige handlinger av Moskva.

Tyskland er Europas ledende makt. Når Angela Merkel sier nei til våpenleveranser, får det konsekvenser.

“Germany will not send Ukraine any deadly, lethal weapons … we are focusing on a diplomatic solution”, chancellor Angela Merkel said on Tuesday.

“We have no intention of delivering weapons at this stage to Ukraine,» French defence minister Jean-Yves Le Drian told media on Wednesday.

EU forbereder nye sanksjoner, men mye tyder på at det blir mer symbolsk. EU vil utvide listen over svartelistede personer. EU har mistet mave for sanksjoner som svir og føler seg kun tvunget av Putins siste voldsfremstøt til å late som de gjør noe.

Det holder ikke. Kiev taper krigen hvis ikke Vesten trer støttende til.

 

https://euobserver.com/defence/127509