Tavle

Sverige sliter med å finne husrom til innvandrere og enslige, mindreårige asylsøkere.

Når folk på gaten først blir spurt om hva de synes om innvandring, er imidlertid samtlige positive.

Så dukker «Ali» opp ved siden av intervjueren. Når de så blir spurt om de kan la «Ali» bo hos dem, får pipen en helt annen låt.

Sjelden har vel dobbeltmoralen i innvandringsspørsmålet blitt så tydelig og grelt eksponert.

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her!