Debatt

En  innvending mot Sylvi Listhaug, har vært at hun bruker ord som ikke er velegnet, rent integreringsmessig.

Selv forskere har ment at hun burde snakke, og skrive, annerledes.

Sylvi Listhaug bør endre måten hun snakker på

Innvendingene har særlig vært knyttet til to ord.

Det første er «godhetstyranni».

Som omtalt på Document tidligere, er dette ordet beslektet med professor Terje Tvedts «godhetsregime».

Tvedt omtaler ordet «godhetstyranni» her: Derfor truer godhetstyranniet demokratiet selv.

Mange ville mene at dette var et ord som gav mening. Som hadde et spesifikt innhold. Som åpnet for diskusjon.

Terje Tvedt har en forskningsmessig posisjon de fleste norske akademikere bare kan ønske seg. Han er også en klassisk europeisk intellektuell.

Dette skulle tilsi at begrep han brukte, vakte interesse. At man spurte: «Hva betyr det?»

Jeg overlater til leseren å vurdere hva som har skjedd med dette ordet.

Det andre ordet Listhaug brukte, var «hylekor». Også dette vakte oppsikt. Uten å trekke frem eksempler, kan man fastslå at enkelte ble støtt.

«Kan en norsk statsråd bruke slike ord, om sine kritikere?» ble det spurt.

Personlig ble jeg ikke så veldig støtt. Jeg mener faktisk å ha hørt norske statsråder snakke om kritikere på vel så «støtende» vis. Ordet «menneskesyn» er ett av flere som rinner meg i hu.

Ok. Tilbake til det uhyrlige «hylekor».

Det vakte faktisk så stor oppsikt at enkelte valgte å filme seg selv mens de hylte utenfor kontoret til statsråden. Evenementet kan sees her, for dem som er interessert:

Videoens tittel kan man gjerne merke seg. Den er på engelsk og lyder: «Norwegian leftists go full retard». Den er sett over 80.000 ganger. Ikke så aller verst.

Så er spørsmålet: Hva aksepteres? Og hva aksepteres ikke? Sånn med tanke på «språkbruk» og «retorikk»?

Listhaug har valgt å innlede samarbeid med Ayaan Hirsi Ali. Også den danske ministeren Inger Støjberg er med. Det uttalte motivet er å kjempe for ytringsfrihet og kvinners rettigheter.

Se omtale, f.eks. her:

Ali er såkalt kontroversiell. Hun har konvertert fra islam til kristendom. Hun er kritisk til islam. Hun samarbeidet med Theo van Gogh om filmen «Submission». Hun har i perioden også rukket å bli folkevalgt, i Nederland, for VVD. Og ja, på lappen stod det at hun var den neste på listen. Lappen var plantet med kniv i van Goghs bryst.

Hun er Nederlands mest jagede kvinne. Ikke bare på grunn av drapet på van Gogh, men også på grunn av uttalelser etterpå.

Hun snakker fra hjerte og sinn. Hun er «kontroversiell».

Så hva kan sies om disse tre kvinnene? Hva er akseptert, i norsk debatt?

På Twitter i går fanget jeg opp en hel del. Noe var det man kan kalle for intellektuell latskap.

En eller to fra venstresiden, hvite gamle gubber – som de ville kalt seg selv (?) – prøvde å påpeke at Ali hadde vært for kontroversiell.

Hun hadde, som konstant drapstruet konvertitt, sagt leie ting om islam.

Dessuten påpekte de at asylsøknaden fra 1992 nok var tvilsom.

Det er jo i og for seg første gang man har sett noen fra dette sjiktet bekymre seg om innholdet i en 25 år gammel asylsøknad.

Men det er jo forfriskende at de gjør det, i saken til en profilert islamkritiker. Som altså er bevoktet 24/7, på grunn av ytringer.

Jeg gjentar: Nederlandsk samfunnsdebattant, tidligere folkevalgt. Drapstruet, bevoktet døgnet rundt. På grunn av ytringer.

Bekymring: Innholdet i en konkret asylsøknad fra 1992.

Vel. Igjen får leseren dømme selv.

Det virkelig interessante, sånn apropos språkbruk, finner vi hos den norske samfunnsdebattanten Bushra Isaq. Hun skriver, på Twitter:

«Norwegian & Danish CM in alliance w Hirsi Ali declare war on islam,behalf of muslim women. You don’t speak for us»
Oversatt, omtrent: «Den norske og danske statsråden, i allianse med Hirsi Ali, erklærer krig mot islam».
Hva betyr det, rent uavhengig av språk?
Tweeten ble retweetet av en annen debattant som synes respektert i norske medier: Muhammad Usman Rana.
På forespørsel fra undertegnede, på Twitter, om hvorvidt han retweetet denne typen språkbruk, har han i skrivende stund svart:
«Hva mener du?»
Bushra Ishaqs tweets, les nedenfra:
bushra-ishaq-tweet
bushra-ishaq-2

Jeg skriver ikke mer om dette. Man får gå igjennom, tenke selv. Og det skal bli spennende, virkelig spennende, å se om noen av de to konfronteres med det de har sagt – av dem som ellers er veldig, veldig opptatt av retorikk.

 

«Jeg er en godhetstyrann. Det vil jeg være hele mitt liv», sa Camilla Eidsvold i SV, for å fortelle verden at hun i hvert fall er, og regner seg selv, som et godt …
Norwegian leftists SCREAM at the office of Integration Minister Sylvi Listhaug, after she called them a bunch of whiners – which they had to prove. Oslo, Nov. 23, 2016.
Ayaan Hirsi Ali mener europeere har unngått islam-debatten i lang tid. Nå har Sylvi Listhaug fått henne og den danske innvandringsministeren med på en konferanse for likestilling og ytringsfrihet.