Tavle

«Sea Watch 3». Foto: Chris Grodotski / Sea-Watch.org.

Det nederlandskregistrerte skipet «Sea Watch 3» tilhørende den tyske NGO-en Sea Watch ble som tidligere omtalt tatt i arrest på havnen i Catania på Sicilia ved siste månedsskifte. Noen dager i forveien hadde 47 migranter fått gå i land etter tolv dager på havet som følge av en overenskomst mellom flere EU-stater om fordelingen av dem.

La Repubblica kunne sist fredag opplyse at «Sea Watch 3» var blitt frigitt, og at det derfor ville sette kursen for Marseille for vedlikehold. Det var dermed ventet at fartøyet nokså raskt skulle returnere til det sentrale Middelhavet for å gjenoppta transporten av migranter utenfor kysten av Libya.

Nå kan det imidlertid virke som om dette ikke er umiddelbart forestående. Mandag twitret Sea Watch følgende:

Det ser altså ut som om nederlandske myndigheter fortsetter å stikke rettslige kjepper i hjulene for fartøyet der italienske myndigheter slapp.

Slike former for europeisk samarbeid er det man gjerne vil tro på.

NGO-skipet «Aquarius» har tidligere mistet retten både til Gibraltar- og Panama-flagg.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.