Nytt

PST har på eget initiativ og med Riksadvokatens velsignelse satt i gang en kartlegging av hat- og trusselbildet mot lokal- og ungdomspolitikere. PST og Riksadvokaten ønsker strengere og mer konsekvente reaksjoner.

Ifølge NRK var det Aftenpostens offentliggjøring av hatmeldinger til Utøya-overlevende i fjor sommer som fikk PST til å sette igang «Operasjon hat».

– Vi ønsker at trusler mot politikere får adekvat oppfølging. At sakene etterforskes med kraft og at reaksjonen er deretter. Det er faktisk ikke bare politikere som enkeltpersoner dette går utover, det er et demokratisk problem, sier Bjørnland.

PST har i høst kartlagt trusselbildet mot lokalpolitikere og ungdomspolitikere og vil kommentere funnene under fremleggelse av trusselvurderingen mandag.

Førstestatsadvokat Terje Nybøe sier det kan bli aktuelt å gi PST et overordnet ansvar for slike hatmeldinger og trusler. Han har tro på økte straffer.

– Vi mener at straff bidrar til å endre normer. Vi tror straff har en allmennpreventiv effekt, som kan endre hvordan ytringsklimaet er i samfunnet, sier Nybøe til NRK.

Bjørnland sier til NRKs moregensending at de som blir straffeforfulgt skal få tettere oppfølging i ettertid.

NRK bruker fylkeslagsleder i Roganlad AUF, Ali Hamza, som eksempel. Han har anmeldt ti trusselmeldinger til politiet. To førte til bøter.

Hver gang Hamza (18) ytrer seg om politikk, drukner han i hatmeldinger
Nå skal «Operasjon hat» bekjempe trusler mot politikere.