Video 1

Alle som har tatt 22. juli inn over seg og husker alt snakk om talehandling, forstår at dette er en farlig film. Den er mest å avskrekke, den er ment å hisse til hat mot høyresiden, og blande ut grensene mellom den legitime og illegitime høyresiden. Men det den kan gjøre er å bli en selvoppfyllende profeti. De som har laget filmen forstår ikke hvor langt den utviklingen de legger til 2025, allerede har kommet.