Nytt

WAR OF THE WORLDS. Filmen rører ved vårt frykt-gen, Seeren kan ikke annet enn identifisere seg med menneskene, siden det er hele menneskeheten det gjelder. Vi spør oss selv: hvordan ville jeg reagert?
Filmen er av varierende kvalitet. På ett vesentlig punkt svikter den: under en katastrofe fortsetter ikke voksne og barn de verbale spillene fra normaltilværelsen. Hvis barna ikke forstår, gjør foreldrene det fysisk klart for dem at noe alvorlig har skjedd. De slår. Slik er det i dyreriket, når eksistensen står på spill. Er det fordi Spielberg ikke vet dette, eller er det produsenter og Hollywood som forbyr at foreldre slår barna på film? Det er nok flere enn denne reaksjonen som ikke tas med.

Det som interesserer oss er den vage, dumpe følelse av katastrofe som filmen rører ved. Den er bare en av mange. Hva kan det komme av at vi har en dragning mot slike filmer? Er det noe ved vår tid ? Føler vi at en fare lurer? Kjenner vi en psykisk uro, som vi gjenkjenner i andre, i kulturen? Det er vanskelig å si hva som er årsak og virkning.