Når man hører om problemene Frankrike har å stri med, forstår man at de gule vestene ikke forsvinner med det første. Paris 12. januar. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Scanpix

Frankrike er landet som bruker mest på helse, pensjon og sosiale tjenester, viser en rapport fra OECD.

Landet brukte 32 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på slike tjenester i 2018, ifølge OECD.

Frankrike ligger dermed langt over gjennomsnittet for OECD-landene, som er på 20,5 prosent. Pensjoner utgjør en stor del av utgiftene.

I Tyskland utgjør sosiale ytelser 25 prosent av BNP, mens USA bruker 19 prosent.

Etter Frankrike brukte Belgia og Finland mest på sosiale tjenester. Begge landene ligger på rundt 30 prosent.

Dersom man tar med alt av offentlig forbruk, som politi og forsvar, leder Frankrike i Europa med utgifter på 56,5 prosent av BNP. Frankrikes president Emmanuel Macron ønsker å kutte disse utgiftene med 3 prosentpoeng innen 2022, som vil bety en innsparing på mellom 65 og 70 milliarder euro.

Den senere tiden har demonstrasjoner organisert av gule vester-bevegelsen i Frankrike ført til uro. Demonstrantene protesterte i utgangspunktet mot økte drivstoffpriser. Etter hvert har bevegelsen også fremmet en lang rekke andre krav for å minske økonomiske ulikheter i samfunnet.

Som følge av demonstrasjonene kunngjorde Macron i desember at han setter av 10 milliarder euro til økt pensjon og lønnsforhøyelser for lavtlønnede og pensjonister.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂