Ungdommer som protesterer mot den franske regjeringens reformplaner, befinner seg ved en vandalisert trikkeholdeplass i Bordeaux den 6. desember 2018. Foto: Regis Duvignau / Reuters / Scanpix.

Statistikk som nylig ble presentert under en konferanse mellom OECD og den franske organisasjonen av økonomi- og finansjournalister (Ajef), viser at tre millioner mennesker mellom 15 og 34 år i Frankrike hverken er i arbeid, tar utdannelse eller befinner seg under opplæring.

Det melder Le Figaro, som bruker ordet «forferdelig» om antallet såkalte NEET-personer (Not in Education, Employment, or Training), et sosialt onde som den franske avisen bemerker at president Emmanuel Macron ikke nevnte i sitt åpne brev til franskmennene.

Det høye antallet uvirksomme ungdommer, som svarer til 18,1 % av hele aldersgruppen, forklarer endel av den sosiale misnøyen som har kommet til uttrykk gjennom de gule vestenes demonstrasjoner de siste månedene, men problemets omfang begrenser seg ikke til disse representantene for et i hovedsak innfødt opprør.

OECDs analyser av de angjeldende personer og deres foreldres fødesteder viser nemlig at 40 prosent av de uvirksomme 15–34-åringene har innvandrerbakgrunn.

Frankrike gjør en dårlig jobb med integreringen av innvandrere i arbeidslivet, konstaterer den franske avisen, men legger til at landet ikke lykkes særlig godt med integreringen av innfødte ungdommer i deres eget samfunn heller.

NEET-andelen i aldersspennet 15 til 34 år er til sammenligning 7 prosent i Tyskland. I Italia er den offisielt over tjue prosent, men tatt i betraktning at Italias har en mye større svart økonomi enn Frankrike, er situasjonen i de to landene i praksis neppe svært forskjellig.

Med tanke på at Frankrike har en større innvandrerbefolkning, større bostedssegregasjon og en høyere andel muslimer enn Italia, som på sin side har mer solide familienettverk, er det lett å tenke seg at Frankrike sitter på den største sosiale bomben.

 

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.