Under Macron har Frankrikes gjeld eksplodert og gjort landet til et av de mest forgjeldede i Europa, men USA ligger fortsatt  «foran» – på vei mot avgrunnen.

Ifølge Insee vil Frankrikes totale statsgjeld ved utgangen av 2023 utgjøre 3 101 milliarder euro, noe som tilsvarer 110,6 prosent av BNP og gjør Frankrike til et av de mest forgjeldede land i EU. Til sammenligning utgjør Danmarks statsgjeld bare 10,5 prosent av BNP.

Ifølge Olivier Marleix varsler underskuddet på over 5 prosent en snøballeffekt når de store internasjonale kredittvurderingsbyråene feller en ny dom over fransk økonomi i april eller mai. En forverret kredittvurdering kan føre til enda høyere rentekostnader. (JyllandsPosten)

Men Macron kan ikke måle seg med Biden. Den amerikanske statsgjelden tilsvarte 124 prosent av BNP i desember 2023, og siden da har Biden lagt frem et statsbudsjett på 7.ooo milliarder dollar, som er 3.000 milliarder mer enn skatteinntektene. Biden trykker penger og låner penger USA ikke har råd til. Renteutgiftene er på nivå med forsvarsbudsjettet.

Bekymringen for statsgjelden deles nå av 57 prosent av velgerne.

5 facts about the U.S. national debt

https://jyllands-posten.dk/international/ECE16970501/er-frankrig-paa-vej-til-at-gaa-konkurs/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.