Fransk økonomi er på vei mot krise og Francois Hollande har ikke gjort noe for å endre kursen. Hvis det først rakner i Frankrike, rakner også eurosonen. Fransk økonomi er for stor til å reddes ved intervensjon utenfra.

Frankrike har levd på lånt tid. Landet har ikke hatt et budsjett i pluss siden midten av 70-tallet. Det mest utrolig er at Hollande ikke benyttet seg av pusterommet etter at han ble valgt og la om kursen. I stedet har han gjort det motsatte. Landingen kan bli hard.

Frankrike, som er eurosonens nest største økonomi, er blant valutasamarbeidets mest forgjeldede nasjoner. Stadig flere år med nye og store budsjettunderskudd vil bare øke den byrden.

Landet har ikke gjort opp et eneste statsbudsjett i pluss siden midten av 1970-tallet. Det betyr at statsgjelden er firedoblet siden den tid. Til neste år er det anslått at gjelden når 95 prosent av samlet verdiskapning målt ved bnp.

Skulle landet få gjeldsproblemer, slik flere av de perifere euro-nasjonene har fått de siste årene, vil hele valutasamarbeidet være ille ute. For Frankrike er for stort til å kunne reddes.

EU-kommisjonen oppsummerer det hele på følgende måte:

«Frankrikes offentlige gjeldsbyrde er en sårbarhet, ikke bare for landet selv, men for hele eurosamarbeidet».

Det mangler ikke på advarsler. Hollande er den mest upopulære presidenten på 30 år. Folk kjenner lukten av råtten fisk.

En av Frankrikes mest profilerte økonomer, Edouard Carmignac, skriver i et åpent brev til Hollande at tiden er ved å renne ut:

«Tiden er i ferd med å renne ut».

Advarselen kommer fra Edouard Carmignac. Grunnleggeren av Frankrikes største uavhengige forvaltningsselskap, Carmignac Gastion, frykter for sitt hjemlands økonomiske fremtid. I et åpent brev til president Francois Hollande ba han tidligere denne uken instendig om at myndighetene tar grep for å forsøke å stoppe den dramatiske utviklingen.

«Den økonomiske aktiviteten faller i et langt høyere tempo enn i de behaglige prognosene som din regjering har lagt frem. Vi anslår at bnp vil falle med nær én prosent i år, noe som hverken vil hjelpe til med å stabilisere arbeidsledigheten eller redusere budsjettunderskuddet. Dette kan ikke komme som noen overraskelse», skriver Carmignac i brevet.

Frankrike er ifølge Carmignac det eneste industrilandet i verden hvor sysselsettingen i offentlig sektor gjennomgående har vokst mer enn i privat sektor helt siden 1987.

Han mener imidlertid Hollande har en moralsk plikt til å få situasjonen under kontroll.

«Når økonomien er fordømt til beskjeden vekst på grunn av sin manglende konkurranseevne, og når offentlig forbruk står for 57 prosent av bnp – hvor bare 90 prosent er dekket av skatteintekter – vil det å nekte å sette i verk troverdige program for kostnadskutt i offentlig sektor være suicidalt», skriver Carmignac i brevet denne uken.

http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2599738.ece