Abas Muradi, alias Ali Abbas, ble denne uken dømt for å ha drept Håvard Pedersen i Vadsø 14 juli i fjor.

Dommen falt i Øst-Finnmark tingrett mandag, men mediene har rapportert svært overfladisk fra både rettsforhandlingene og dommen.

Sakkyndige har konkludert med at Abas Muradi var psykotisk da drapet ble begått, og han ble derfor dømt til tvungent psykisk helsevern.

Retten ikke i tvil om at det er tiltalte som drepte Pedersen, derimot er det betydelig tvil rundt hvem den dømte er, «Abas Muradi» er bare en av minst tre muligheter.

Retten finner det riktig å omtale tiltalte som «Abas Muradi f. 24.08.2000 alias Ali Abbas f. 11.12.1997, som anses som de mest sannsynlige riktige identiteter», som det heter i dommen.

«Tiltalte er afghansk statsborger og kom til Norge som mindreårig flyktning i 2015. Han søkte asyl her i landet den 24.10. 2015. Til politiets utlendingsenhet – som nå under hovedforhandlingen – oppga han navnet Abas Muradi, født den 24.08.2000. Dette ble lagt til grunn som sannsynligvis riktige opplysninger av Utlendingsdirektoratet (UDI) som den 7. oktober 2016 fattet vedtak der de avslo tiltaltes søknad om beskyttelse, men fattet vedtak om at tiltalte fikk oppholdstillatelse med begrensninger. Begrunnelsen for vedtaket var i hovedsak at tiltalte var enslig mindreårig asylsøker og de særlige menneskelige hensyn som var gjeldene i saken.

Under politiets etterforskning av saken har det fremkommet opplysninger om at tiltalte er registrert under forskjellige identiteter; i Serbia under navnet Ali Abaz f. 01.01.1998, i Pakistan under navnet Ali Abbas født den 11.12.1997, og i Tyskland under navnet Abbas Muradi født den 01.01.1997. Det ble fremlagt dokumentasjon rundt dette for retten.

Tiltalte har opplyst for norske asylmyndigheter at han flyttet med familien til Pakistan som to- åring og at han bodde der i om lag elleve år før han flyttet videre til Iran. For det resultat retten har kommet til er tiltaltes sikre identitet og alder ikke avgjørende, jf drøftelsen nedenfor. Det avgjørende for retten er at spørsmålene om skyld, reaksjon og ansvar for sivile krav er knyttet til rett person. Tiltalte er psykisk syk og er innlagt på Åsgård sykehus i Tromsø. På grunn av hans helsemessige tilstand var han kun til stede i underkant av én dag av hovedforhandlingen, der han også avga forklaring. Det vises til rettsboken om dette.»

Video og stillbilder av drapet tatt av overvåkningskameraer inne på Coop Vadsø var sentrale bevis i saken. Abas Muradi nekter for drapet, men retten er «ikke i tvil om det er tiltalte som sees på overvåkningsmaterialet, og som utfører handlingen som drepte Pedersen».

«På materiale av overvåkningskameraene ser en at tiltalte kom inn i butikken gjennom hovedinngangsdøren kl 21.41 den 14. juli 2018. På samme tid er Pedersen på jobb i butikkens byggevareavdeling som ligger innerst i butikklokalet. En ser tydelig tiltaltes ansikt, og også at han har en bandasje/gips på sin høyre hånd. Tiltalte går rundt i butikken noen minutter og det kan se ut som han ser seg rundt i noen varehyller. Om lag tre minutter etter at han kom inn i butikken går han mot en varehylle og tar ned en kniv som brukes til å kutte gulvbelegg, tapet og lignende med, og som har et blad som kan skyves ut og inn av skaftet. Tiltalte blir så stående i om lag seks minutter i et område av butikken der det ikke er dekning av videokameraene.

Når han igjen fanges av overvåkningskameraene ser en at tiltalte har tatt av seg gipsen han hadde på høyre hånd. Tiltalte står mellom noen reoler om lag seks til syv meter fra stedet Pedersen oppholder seg. Tiltalte holder tapetkniven skjult bak ryggen. En ser at bladet på kniven er skjøvet ut i det som synes å være full lengde.

Pedersen sitter på en stol ved et bord og ser på en monitor eller lignende, tiltalte beveger seg, fortsatt med kniven skjult bak ryggen, på siden og bak Pedersen. Han står bak Pedersen ett sekund eller to før han tar et raskt skritt frem og tar kniven, som han holder i sin høyre hånd, rundt og foran Pedersens hals, og skjærer med én bevegelse over halsen til Pedersen. Pedersen løper, med blodet rennende fra halsen, mot butikkens kassaområde.

Det ble gitt førstehjelp av andre butikkansatte og ambulansepersonell som raskt kom til stedet, men Pedersen dør etter kort tid. En ser på videoen at tiltalte småløper mot utgangen og forlater butikken mens han fortsatt holder kniven i sin høyre hånd – om lag tretten minutter etter at han kom inn i butikken.»

Kniven som ble brukt har et blad på om lag tolv cm. «Bladet er tynt og antas sylskarpt. Kniven er følgelig velegnet som drapsvåpen hvilket er forenelig med de dødelige skjæreskadene Pedersen ble påført.» heter det i dommen.

Det ble fremlagt bilder og rapport fra obduksjonen av Pedersen, og sakkyndig vitne, patolog Vidar Isaksen, viste til rapporten der han har beskrevet skadene slik:

«Det er en 25 cm lang, bueformet, gapende og skarpkantet skjæreskade på halsen. Skjæreskaden er fra 4 cm nedenfor venstre kjevevinkel, krysser midtlinjen fortil i nivå med strupehodet 7 ca hakespissen og til 3 cm nedenfor høyre øregangsåpning……..Skjæreskaden er ca 5 cm dyp fortil på halsen i nivå med strupehodet. Her er hud, muskulatur og luftrør blottlagt og strupehodet er overskåret.
……..
Ytre hodepulsåre på høyre side og ytre og indre halssamleåre er skåret over.»

Isaksen konkluderer slik:

«Dødsårsaken antas å være forblødning. Pustevansker på grunn av overskåret luftrør kan ha bidratt. Bevisstløshet og død har inntrådt i løpet av ett til to minutt. Skadene er omfattende og vill vært dødelige selv med akutt behandling på stedet.»

Øst-Finnmark tingrett konkluderer:

Retten er etter dette overbevist utover enhver rimelig tvil om at tiltalte objektivt sett drepte Pedersen slik beskrevet i tiltalens post I.

Dommen er ennå ikke forkynt for Abas Muradi, alias Ali Abbas. Den må først oversettes til det afghanske språket dari, sier statsadvokat Lars Fause til Document.