Måten spesialetterforsker Bob Mueller, FBI og Justisdepartementet opererer på, har lenge vakt oppsikt. Ikke blant anti-Trump-mediene, men blant et kritisk kommentariat og Republikanere i Kongressen. Men siden Mueller har Justisdepartementet i ryggen kan ha ignorere lovformelige krav om utlevering av dokumenter.

Tirsdag skal tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn dømmes. Etter over ett år på pinebenken. Men det finnes en reell mulighet for at hele saken blir «kastet ut» og Flynn kan forlate rettssalen som en fri mann.

Grunnen er en dommer ved navn Emmett Sullivan. Det er han som har Flynns sak.

Sist uke rettet Flynns forsvarere en henvendelse til Sullivan. De gjorde oppmerksom på måten Flynn ble tiltalt på. Det minner om en felle, organisert av ingen ringere enn FBI-sjef James Comey.

Fire dager etter innsettelsen av Trump, 24 januar 2017, ringer Comey til Flynn og sier at det er et par småting de gjerne skulle ha klarhet i, vedrørende kontakten med russerne. Var det greit om et par FBI-agenter stakk innom? Det var nærmest en rutinesjekk, så Flynn trengte ikke ha advokat på sitt kontor, forsikret Comey. Flynn tok ham på hans ord.

To timer senere står FBI-agent Peter Strzok og en annen agent i døren. De vil gjerne snakk med Flynn om hans kontakt med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak. Det FBI-agentene «glemte» å si var at de satt på utskrift av samtalene. De trengte ikke spørre Flynn om hva samtalene gikk ut på, det visste de allerede. Men de stilte spørsmål som om de ikke visste. Med fasit i hånd kunne de konstatere at Flynns versjon ikke var helt sannferdig. Dermed kunne han siktes for mened.

Det hører med til historien at de to FBI-agentene mente at Flynn ikke løy, at han snakket så ærlig han kunne. Det hjalp ikke.

The agents (including the infamous Peter Strzok) showed up within two hours. They had already decided not to inform Mr. Flynn that they had transcripts of his conversations or give him the standard warning against lying to the FBI. They wanted him “relaxed” and “unguarded.” Former Director James Comey this weekend bragged on MSNBC that he would never have “gotten away” with such a move in a more “organized” administration.

Bob Meller og hans team av Hillary-tilhengere kunne skride til verket. De er blitt eksperter på å knekke folk. I første omgang økonomisk. Det er dyrt å bli tiltalt av føderale myndigheter. Flynn måtte selge huset. Etter 33 års tjeneste sitter han nå ribbet tilbake.

Men det er sprekker i Muellers opplegg.

Etter hvert FBI-avhør skal det skrives en rapport, en såkalt 302. Det skal skje tett på avhøret for størst mulig presisjon. Men i Flynns tilfelle er det noe merkelig. Det ble skrevet en 302 rett etterpå, men dette vil ikke Justisdepartementet utlevere. Det FBI har servert er skrevet i august 2017, syv måneder senere. Her er noe som ikke stemmer.

The court filing refers to a McCabe memo written the day of the 2017 meeting, as well as an FBI summary—known as a 302—of the Flynn interview. These are among documents congressional Republicans have been fighting to obtain for more than a year, only to be stonewalled by the Justice Department. Now we know why the department didn’t want them public.

Det er den distingverte dommeren Emmett Sullivan som har oppdaget diskrepansen og at noe har skjedd.

Det er ikke første gangen. Sullivan oppdaget at rettssaken mot senator Todd Stevens (R-Alaska) ble manipulert på samme måte.

They have come to light thanks to a man who knows well how men like Messrs. Mueller and Comey operate: Judge Sullivan. He sits on the U.S. District Court in the District of Columbia, and as he wrote for the Journal last year, he got a “wake-up call” in 2008 while overseeing the trial of then-Sen. Ted Stevens of Alaska. Judge Sullivan ultimately assigned a lawyer to investigate Justice Department misconduct.

En annen senator, Louie Gohmert fra Texas, har skrevet et 50 siders essay om Bob Mueller, hvor ødeleggelsen av Ted Stevens inngår:

Hvilke skitne metoder er det Mueller anvender? Tilbakeholdelse av bevis som kan komme tiltalte til gode. Dette er alvorlig. Hvis påtalemyndighetene manipulerer bevisene sitter de med bukten og begge endene.

Hva mer er: De kan også overtale/true vitner til å forklare seg på en måte som passer deres mål, og når et føderalt vitne sier noe regnes det som sant, selv om det er en lodrett løgn.

Med slike metoder beveger USAs rettssystem seg et langt stykke mot regimer det ellers ikke vil sammenlignes med.

Men det er ikke bare i USA rettssikkerheten er svekket. Da islam-kritikeren Lars Hedegaard ble tiltalt for injurierende omtale av muslimer for deres behandling av kvinner, sa domstolen at det spilte ingen rolle om påstanden kunne dokumenteres. Sannhetsgehalten var uvesentlig for spørsmålet om injurierende utsagn.

Det må man også si er å snu rettsbevisstheten på hodet.

Muellers metoder har en historikk:

The investigator’s report found prosecutors had engaged in deliberate and repeated ethical violations, withholding key evidence from the defense. It also excoriated the FBI for failing to write up 302s and for omitting key facts from those it did write. The head of the FBI was Mr. Mueller.

Da Emmett Sullivan overtok Flynn-saken 12. desember 2017, utstedte han, klok av skade, et pålegg til Mueller: Alle bevis, også de som talte til tiltaltes fordel, skulle overleveres.

On Dec. 12, 2017, days after being assigned the Flynn case, Judge Sullivan issued such an order, instructing Mr. Mueller’s team to turn over “any evidence in its possession that is favorable to defendant and material either to defendant’s guilt or punishment.” Had any other judge drawn the case, we likely would never have seen these details of the FBI’s behavior.

Ugler i mosen

Sullivan må ha sett noe som vakte hans mistanke, for sist onsdag krevde han å få se de ulike versjonene av 302-referatene av intervjuet med Flynn. Hvis det kommer frem at noen har tuklet med avhøret slik at Flynn har gått fra uskyldig til skyldig, kan hele saken bli droppet.

It’s clear that something has concerned the judge—who likely sees obvious parallels to the Stevens case. The media was predicting a quick ruling in the Flynn case. Instead, Judge Sullivan issued new orders Wednesday, demanding to see for himself the McCabe memo and the Flynn 302. He also ordered the special counsel to hand over by Friday any other documents relevant to the Flynn-FBI meeting.

Vi får antagelig resultatet tirsdag. Hvis dommer Sullivan forkaster saken vil det være et nederlag for Bob Mueller, for Clinton-systemet og Obama og alle anti-Trump-mediene.

Tilfeldigheter intervenerer. Trump har ikke så mange på sin side. En rettferdig dommer kan gjøre hele forskjellen.

 

Kimberly Strassel skrev om Comey i fredagens Wall Street Journal

Checking Robert Mueller
The sentencing judge brings to light dodgy FBI conduct in the Mike Flynn case.