Video 1

Hvor mye har Bob Mueller på Michael Flynn? Ikke noe som berører Russia collusion, hvis vi skal tro tiltalen som ble oversent domstolen denne uken. Men så er det alle sidene som var sladdet? Hva står det i dem? Anti-Trump-mediene later som om vi står foran et gjennombrudd, og at Trump henger i en tynn tråd som kan og vil ryke. Det har de sagt hver eneste gang Mueller sier eller gjør noe.

Men de glemmer at Mueller innstiller på at Flynn ikke skal i fengsel.

I et innslag på Bret Baiers Special report sies det at tiltalen mot Flynn ikke tyder på at Mueller er i innspurten.

Mollie Hemingway er redaktør for the Federalist og en av de skarpeste hjernene. Hun minner om hva som var utgangspunktet for hele Russia collusion-narrativet: Noen «satte det opp» og det var ved å lekke samtalen mellom Michael Flynn og den russiske ambassadør Sergej Kiseljak. En slik lekkasje var en kriminell handling, men ingen er stilt til ansvar. Obama-administrasjonen kjørte en meget aggressiv linje på slutten av sin periode, hvor lekkasjer og løgner florerte.

FBI-sjef James Comeys fortrolige samtale med Donald Trump rett før innsettelsen, hvor han fortalte om de lugubre detaljene i Christopher Steele-rapporten, var en del av dette. Det samme var lekkasjen om at Jeff Sessions hadde hatt samtaler med den russiske ambassadøren. Alt bygget opp under Russia collusion, og satte dette narrativet i bevegelse.

Anti-Trump-mediene holder det fortsatt i live, til tross for at det ikke har fremkommet noe substansielt som underbygger en slik hypotese.

Det åpner opp et stort felt av tvil og usikkerhet: Hvor er bevisene? USA har fremdeles edrue politikere og kommentatorer som konstaterer: Vi har ikke sett noen bevis. Selv den Demokrat som senator Adam Schiff innrømmer på CNN at det ikke har funnet slike bevis. Likevel kjører de videre som om hypotesen vil bli bekreftet. Det er bare et spørsmål om tid.

Mye avhenger av hvordan Demokratene oppfører seg når de overtar Representantenes Hus. Vil de bruke komiteene for hva det er verdt? Da kan temperaturen stige.

Trump har alt å tjene på å få innsatt en justisminister som er på hans side. Det vil han lettere få til med et større flertall i Senatet.