Danmarks regjering har besluttet å sende utviste innvandrere som ikke kan returneres, til den øde øya Lindholm. Øya blir hjem for utlendinger uten oppholdstillatelse, utlendinger som er utvist pga. kriminalitet, fremmedkrigere og avviste asylsøkere som er straffedømt.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.