Nytt

Foto: Glenn Stangeland. commons.wikimedia.org

Arbeidsgiveren ville dokumentere at den ansatte skulket jobben og leide inn privatdetektiv. Lagmannsretten slår imidlertid fast at bevisene er ulovlige.

I en fersk kjennelse fra Borgarting lagmannsrett slås det fast at overvåkingen arbeidsgiveren utsatte den ansatte for er lovstridig, skriver Rett24. Av samme grunn tillates heller ikke privatetterforsker Finn Abrahamsen og hans kompanjong Jan-Arnt Skjolde å vitne i en pågående rettstvist mellom den ansatte og arbeidsgiveren.

Borgarting lagmannsrett skriver i kjennelsen at det vil sende «uheldige signaler til partene i arbeidslivet om at arbeidsgiver kan være tjent med å gjennomføre kontrolltiltak på ulovlig og/eller utilbørlig måte.»

Arbeidsgiveren, et teleselskap, mistenkte at den ansatte montøren ikke arbeidet så mye som han oppga ute på oppdrag. For å klarlegge mistanken leide de inn privatetterforskeren som i ti dager fotograferte og loggførte den ansattes bevegelser. Rapporten førte til at montøren ble sagt opp fra jobben.

I ettertid stevnet imidlertid den ansatte arbeidsgiveren med krav om at avskjedigelsen skulle kjennes ugyldig. Blant grunnene i stevningen ble det nevnt at bevisene som førte til oppsigelsen var hentet inn på en utilbørlig og ulovlig måte.