Tavle

Det spiller ingen rolle hva det er: Alt kan reduseres til Trump-hets, enten det er Saudi-Arabias drap på en kritiker, alt som er av internasjonale toppmøter handler om hvor dum eller ond Trump er. Selv skogbranner!

Anders Magnus er kommet til California. Han fortalte om byen Paradise og Malibu der det bor mange rike. Nå var hjemmene deres blitt flammenes rov.

Programleder Birger Kolsrud Jaasund: Amerikanerne er vant til at presidenten stepper inn med noen trøstende ord når det skjer katastrofer. Hvordan er det denne gang?

På fagspråket kalles dette for «cue». Magnus er ikke vond å be.

Trump har klart å såre californierne ved å si at de driver dårlig skogpleie. Men skogen er vitterlig føderal. Det er Trumps eget ansvar, kunne Magnus triumferende konstatere.

Magnus er nå uadskillelig fra Tove Bjørgaas. NRK klarer å støpe alle inn i en form.