Document mottar rundt 1.000 leserkommentarer i døgnet. Det er mye og binder opp verdifull tid for våre beste redaksjonelle medarbeidere. I stedet for å skrive må de moderere.

Og folk forventer rask «ekspedisjon». Går det en halv time ligger det nye 60-70 kommentarer og venter. Slikt sliter.

I høst kom det inn en utenforstående som har jobbet med å heve nivået på kommentarfeltet. Tekstene er redigerte, noen har fått tilbakemeldinger om å omarbeide. Andre har fått dem slettet. Noen få er utestengt. I det store og hele holder kommentarene et bra nivå. Noen er framifrå.

La meg benytte anledningen til å si noe om hva som er terskelen. Red. skrev at terskelen skulle heves, men takhøyden beholdes. Noen tolket det som er porten skulle bli trangere.

Dette er en gammel måte å forstå friheten på nett på.

Vi hindrer ingen å si sin mening, men det kan være de må gjøre det andre steder.

For å bruke et bilde: Hvis du kommer til et nyvasket gulv og alle andre tar av seg på bena, da labber du ikke inn med sølete langstøvler. Hvis du insisterer på at det er din rett, så svarer vi: Bruk den andre steder.

Du vil kunne bruke den andre steder, og hvis meningene er av det sære slaget får det konsekvenser for plattformen de sies på. Hvis da ikke eierne har avfunnet seg med å ære en nisje.

Det har ikke unngått Documents våkne lesere at techselskaper, NGO’er og myndigheter jobber sammen for å utestenge legitime stemmer på nett. For dem er folk som ikke kan passe munnen sin en gavepakke. Vi skal heller ikke se bort fra at det opererer provokatører.

Det er ikke islamister som utgjør den største trusselen mot ytringsfrihet idag, det er våre «egne» techselskaper, nettleverandører, sosiale medier og myndighetene. Rapporten fra Politihøgskolen var ingen enslig svale.

Vi akter ikke å ofre det vi har oppnådd for at en eller annen skal få ri sin kjepphest i vårt kommentarfelt. Det har ingenting med å svikte ytringsfriheten å gjøre. Å bruke ytringsfriheten i dag krever en hel del. Det krever «savy» som det heter på engelsk: En orienteringsevne. Hvilke landskap opererer vi i? Det er som på et slagfelt. Du må kunne dekke flankene.

Vi ønsker noen som kan påta seg å gå inn i rollen som moderator og «oppdrager», tilrettelegger. Jobben vil passe glimrende for en som kan ta korte pauser innimellom, f.eks en student, eller en pensjonert lærer.

Du vil få noe lønn. I utgangspunktet er det sansen for prosjektet som frister. Det kan bli mer i posen. Hvis vi får frigitt krefter kan det produserers mer stoff, som gir mer trafikk og mer i kassen.

Vi mener det er viktig for debatten i Norge at Document forsetter å ha et kommentarfelt med en høy standard. Nesten alle andre har stengt det ned, eller har et lavt nivå.

Du vil få opplæring og bli inkludert i det redaksjonelle miljøet.

Hvis du har sansen og har lyst til å bidra, skriv til

redaksjonen@document.no

emnefelt: moderering.