Sakset/Fra hofta

Bilde: Filosofen Matrodoros, venn og elev av Epikur, levde rundt 300 f.Kr. I Hadrian-utstillingen på Det arkeologiske museum i Athen. Romersk kopi. Foto: Document.

Document ønsker å heve kvaliteten på kommentarfeltet. Siden det snart ikke er andre steder å kommentere blir det viktig å kultivere innholdet. Vi er forbi det stadiet hvor kommentarfeltet er et sted hvor man «tømmer seg».

Mange vil forstå hva vi snakker om. Det har skjedd en modning. Kunnskap er akkumulert og vi orienterer oss i landskapet.

Mange ting er sagt og trenger ikke gjentas. Vi vet det.

Venstresiden har i årevis hatt en meme om at det er høyresiden som er rabiat og hatefull. Men det er ved å endre seg. Vi ønsker å bidra til en slik endring, at folk blir mer bevisst hva de sier og hvordan de sier det.

Form er viktig. Internett har bidratt til at folk spontant «tømmer seg». Men noe sier meg en del folk er blitt edrue. Kanskje det er den rabiate retorikken mot Trump som overgår det høyresiden har prestert? Den klassen som bruker «hatefulle ytringer» som politisk våpen, har kastet alle hemninger i sin omtale av USAs president. De har gått av skaftet.

I USA har dette blitt en styrke for Trump. Folk blir lei av medienenes gnål.

Når noe er hysterisk blir man lei.

I Norge er det Pride som begynner å bli slitsomt. Folk vil ikke bli påtvunget meninger når de foretar en upolitisk handling som å kjøpe bil eller bor på hotell. Det skjønner ikke Citroën Norge og Stordalen. I stedet for å gå i seg selv og innrømme kundene retten til å ha ulike oppfatninger, langer de ut og ber dem henholdsvis dra til helvete og stikke meningene sine opp et visst sted. De synes visst de er morsomme og soler seg i glansen av sine rette meninger.

Men folk liker ikke å bli fortalt hva de skal mene. Skal vi få et samfunn hvor en bestemt gruppe bestemmer hva det skal være lov å mene?

Citroën Norge og Stordalen er så forgapt i sine egne holdninger at de ikke er i stand til å ta inn motforestillinger. De skal nok oppdage at det er bad for business.

Vi ser begynnelsen på et skifte: Nike ble nok overrasket over reaksjonene på kampanjen der de brukte Colin Kaepernick som frontfigur. Ikke bare kjørte de frem en som nekter å vise respekt for flagget. Nike påstå også at han var eksempel på en som hadde vist vilje til å ofre alt. En fotballspiller som har tjent millioner av dollar og har spilt ut sine politiske meninger på grassmatta?

Folk reagerte sponant med å brenne Nike-produkter og legge ut bildene. Aksjekursen sank.

Stordalen og Citroën Norge risikerer det samme. De forstår ikke at de med sine uttalelser gir kunder som mener noe annet fingeren.

Denne totale mangel på hemninger og motforestillinger – de to henger sammen – bør få den ansvarlige høyresiden til å kjenne sine besøkelsestid:

Vi ønsker at kommentarfeltet skal holde en høy standard. Det er ingen motsetning mellom å heve terskelen og bevare takhøyden.

Vi har fått en ny person som får ansvaret for kommentarfeltet. Han nedlegger allerede mye arbeid i å heve kvaliteten. Ved å forbedre innleggene, fremheve andre og slette det som ikke tilfører noe, eller drar ned.

Hvis vi kan vise at høyresiden kan heve kvaliteten på lesernes bidrag vil det øke tiltrekningskraften for siden. Kommentarfeltet sier en del både om leserne og redaksjonen. Vi ser et potensial her. Det er allerede mange gode kommentarer. Vi ønsker at den nedre grense heves.

Det er forskjell på å tenke ut fra om noe kan passere fordi det strengt tatt ikke bryter loven, og å spørre om det tilfører noe. Vi mener det er på tide å gjøre det siste: Tenke kvalitet og standard.

I Sverige var det en akademiker i DN.se som ble spurt hva SD kunne gjøre for å bli mer legitim. Hun svarte at hvis intellektuelle argumenterte for deres tanker, ville det øke legitimiteten.

Det er der vi er nå. Hvis vi skal vinne kampen mot en venstreside som blir stadig mer skinger, må vi vise folk  gjennom show, don’t tell: Vise at vi har styr på følelser og tanker. Det hjelper ikke at man skriker tilbake. Folk liker ikke ustabile personer. De ser etter noen som er i balanse.

Det var det dannelse besto i. Ordet fortjener å komme til heder og verdighet igjen.