Tavle

Red. ble idag på en vennlig måte gjort oppmerksom på av kommunikasjonsansvarlig ved Sør-Øst politidistrikt om at politijurist Linda Marie Robbestad ble kalt «møkkakjerring» i vårt kommentarfelt. Jeg steilte. Var det mulig? Hvis det hadde skjedd måtte det ha skjedd en glipp og innholdet var sikkert fjernet. Trodde jeg.

Men nei, der sto det svart på hvitt, og flere lesere hadde hengt seg på.

La meg slå uttrykkelig fast: På Document er det ingen som får kalle noen «møkkakjerring». Noen ganger kan man bli så forbannet muntlig at man bruker slike kraftuttrykk, men det er selvfølgelig i en privat setting. Det har ingenting i et offentlig kommentarfelt å gjøre, og særlig ikke når det fremsettes anonymt. Det er rett og slett ikke en slik tone vi vil ha.

Det har aldri vært god tone å kalle en kvinne «møkkakjerring» offentlig.

Document vil gjerne få  be Robbestad om unnskyldning. Slikt skal ikke forekomme.

Slikt språk undergraver det som er det saklige innholdet, å ta opp en sak som hadde offentlig interesse. Politiet svarer når vi ringer. Hvordan tror slike lesere samarbeidsviljen blir hvis de leser slike kommentarer om seg selv i ettertid?

Slike kommentatorer er med å undergrave vårt arbeid.

Det kan vi ikke ha. Hvis man vil bli tatt seriøst må man føre et sivilisert språk. Det går utmerket an å kritisere en oppførsel uten å slå under beltestedet, for det er det slikt språk gjør.

Leserne har ingen rett på å drive privat justis i våre spalter.

Hvis noen mener at dette er innenfor deres ytringsfrihet, så vel bekomme, men bruk den andre steder.

Red. har tidligere antydet at vi har satt i gang et arbeid for å heve terskelen. Slike forsetter blir meningsløse når slikt slipper gjennom. Her har vi en intern jobb, men jeg vil bruke anledningen både til en offentlig unnskyldning, og for å klargjøre for leserne: Ikke bare er slik språkbruk kontraproduktiv i forhold til offentlige etater, den gir oss dårlig ry. Vel, finnes det en offentlighetslov, men den anvendes også med skjønn. Vår tilgang til informasjon kan innskrenkes.

Noen liker å la vreden flomme, men hvis du ikke kan styre vreden, må du heller vente før du skriver. Ikke la sinnet ta deg. Som kjent er det flere typer saker som utløser slike reaksjoner. Jeg varsler derfor at når tema er voldtekt, ran og vold mot ungdom eller overfall, så vil vi være ekstra påpasselige for at det ikke sklir ut.

Hvis hensikten er å få til endringer må man oppføre seg. Hvis hensikten er å vekke raseriet, lar man alt flyte.

Men det er altså ikke vårt formål, og vi kommer til å styre kommentarfeltet ut fra det.

Jeg tror de aller fleste er enig med redaksjonen.

Vi har lagt raserifasen bak oss.