Tavle

Det er en sammenheng her: PST starter Operasjon hat, avisene fører an i kampen mot netthat og stenger kommentarfeltene.

Stengning av kommentarfelt ser ut til å være smittsomt. Ikke før har Nettavisen stengt sine før Dagsavisen følger opp. Redaktør Eirik Hoff Lysholm gjør det med en orwellsk vri:

Derfor har vi stengt kommentarfeltet på dagsavisen.no
For Dagsavisen-familien er det viktig å bidra til en åpen og raus offentlig samtale.

Raushet og sensur. Det nye språket er fascinerende.

Argumentasjonsmåten minner om det amerikanerne sa når de skulle forsvare bombing av en vietnamesisk landsby: Vi måtte utslette byen for å redde den fra Vietcong.

På samme måte må redaktøren sette munnkurv på leserne for å redde det frie ordskiftet.

På våre flater skal vi tåle et bredt meningsmangfold i ytringene, men vi ser at den formen debattene i kommentarfeltene ofte får, dessverre skremmer vekk mange fra å delta. I fortsettelsen ønsker vi å bruke vår tid og våre publikasjoner til å stimulere til en bredere og bedre offentlig samtale gjennom flere leserinnlegg og kommentarer, med aksept for mange forskjellige synspunkt, men der avsender er tydelig legitimert og debatten føres med respekt og saklighet.

Vi registrer at Dagsavisen har et uuttømmelig forråd av floskler: «En bredere og bedre offentlig samtale». De gamle gutta i Sovjetunionen ville nikket gjenkjennende. Men det er mer skvaldrete denne gangen. Prøven kommer når folk vil bli trukket for retten for sine meninger. Det har allerede skjedd og vi vil få flere og grellere saker.

Alex Jones var ikke favoritten blant de ledende på konservativ side i USA, men mange fryktet at kampanjen mot Infowars, ledet av CNN, bare var begynnelsen. De fikk rett.

Dagsavisen, Dagbladet, Vårt Land, Dagens Næringsliv og Nettavisen føyer seg inn i et mønster. De kutter navlestrengen til leserne. Hvis de skulle beholdt den ville det vært en kanal hvor leserne kunne tatt igjen. Det vil de ikke ha. De vil stå fritt til å trekke opp stigen og late som om samtalen er blitt bedre nå som de brysomme leserne er borte.

Uttrykket Dagsavisenfamilien er en nyskaping. Er man blitt så få at Dagsavisen utgjør en familie? En familie med rundt 35 millioner av skattebetalernes penger i subsidier?

Redaktørene lever at skattebetalernes penger og likevel stenger de kommentarfeltene! Hvem er det som mangler respekt og anstendighet?