Sakset/Fra hofta

All ståhei omkring Kristelig Folkeparti har gjort at man lett overser en viktig endring på det religiøse feltet. Den nye loven om folkeregistrering, som trådte i kraft i oktober 2017, blokkerer for at Den norske kirke skal kunne få informasjon om fødsel av såkalte «tilhørige», dvs. barn hvis foreldre tilhører Den norske kirke (Dnk). Dermed får man ikke lenger muligheten for å sende invitasjon til dåp av barnet til de nybakte foreldre (VL 25.09.2018). Denne blokkering har vært utsatt, men blir nå iverksatt.

I følge Grunnloven (Grl § 16) skal Dnk være en folkekirke. Historisk erfaring tilsier at en folkekirke er basert på barnedåp. Dåpstallene for Den norske kirke har vært synkende de sist årtier. År 2001 ble 81,4 % av de fødte døpt i Dnk, I dag er tallet 53,1 %. Med bortfall av informasjon om fødte som er «tilhørige», vil trolig dåpstallet synke ytterligere. Går prosenttallet under 50 og viser synkende tendens, kan man vanskelig hevde at Dnk er noen folkekirke. Det gjør at Grl § 16 mister noe av sitt virkelighetsunderlag.

Den moderne liberalisme, som er ideologisk basis for vårt demokrati, finner det meningsløst å gjøre å en sakramental handling til en betingelse for medlemskap i en organisasjon. Når til og med spebarn innlemmes på denne måten, blir det helt uforståelig ja, provoserende. «Man må velge selv», heter det, også blant de kirkeaktive i Dnk som ikke døper sine små. Kirker med sakramental dåp nekter så visst ikke at man «skal velge selv», men knytter sakramental virkning og eget valg sammen. Den moderne kultur stimulerer en oppfatning av kirken som en forening. Men i det moderne demokrati gis også religionsfrihet, slik at kirker kan praktisere barnedåp og gi troslivet sakramental forankring.

Statsmakten er nå i ferd uthule Grl §16, slik at Dnk får større vansker med å være folkekirke. Tiden kan da nærme seg for en avvikling av hele grunnlovsparagrafen. Demokratiet har både et frihets- og likhetsideal. Og ut fra likhetsidealet burde Dnk være en fri kirke på samme måte som andre frikirker. Nå er den en konstitusjonell kirke med et særegent forhold til staten.