Nytt

Soldater fra den latviske nasjonalgarden i øvelse sammen med italienske tropper fra NATOs kampgruppe enhanced Forward Presence (eFP), nær Daugavpils, Latvia 12 april i år. Foto Ints Kalnins /Reuters / Scanpix

Politiet i hele landet har hevet beredskapsnivået til Alfa i forkant av høstens store NATO-øvelse Trident Juncture, der over 30 land deltar.

Politifolk bes være årvåkne for å hindre spionasje fra andre lands etterretningstjenester, melder NRK.

Alfa er det laveste beredskapsnivået, men har aldri blitt innført i Norge før.

– Dette handler om øvelse Trident Juncture, der Norge skal være vertsnasjon. Det er helt naturlig at politiet iverksetter forebyggende tiltak i forbindelse med en så stor hendelse, sier fungerende avdelingsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet.

Schjelderup sier det ikke er noe økt trusselnivå i Norge, men beredskapsnivået blir innført fordi den store NATO-øvelsen vil kunne trekke til seg andre lands etterretningstjenester.

– I praksis betyr det at publikum ikke kommer til å merke noe særlig til dette tiltaket, og det kommer heller ikke til å være synlig, sier Scheldrup.

PST forbereder seg også på økt spionasje mot Norge i forbindelse med øvelsen, som er den største siden den kalde krigen.

– Norsk forsvars- og beredskapssektor er etterretningsmål for fremmede stater. Det er derfor naturlig at fremmede etterretningstjenester vil innhente informasjon om en omfattende NATO-øvelse i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til NRK.

Det er spesielt politidistriktene Øst, Innlandet, Trøndelag og Møre og Romsdal som vil bli direkte berørt av øvelsen.