Sakset/Fra hofta

Tegning: Karine Haaland

Frode-Mustafa Geitebustrand er mangeårig formann i Suldalen BDSM-klubb. Nå reagerer han på at han ikke får komme på jobb med nektarin i munnen og fullt seletøy.

«Jeg føler at det norske samfunnet undertrykker meg!» sier den livsglade 36-åringen og hobbyfiskeren fra Sulvik. «For meg er det naturlig å gå med seletøy og nektarin i munnen, og jeg ønsker å kunne gå med dette daglig!» sier Geitebustrand som jobber som resepsjonist ved Sulåsen Hotell Tonic.

På spørsmål om ikke nektarinen er til hinder når han skal f.ks. ta telefonen, svarer Geitebustrand at hotellet har fått integreringsmidler til å ansette en assistent som skal bistå ham i de oppgavene han selv ikke kan utføre på grunn av sin overbevisning, og nektarinen.

«Nektarinen og seletøyet gir meg frihet» fastslår Geitebustrand og rasler ettertenksomt med kjettingen som lenker ham permanent til veggen 24 timer i døgnet i den lille torturkammeret han har fått innredet, med støtte fra integreringsmidler, i kjelleren hjemme hos seg selv.

 

 

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.