Nytt

Et tegn som protesterer mot at Nord-Carolina forsøkte å begrense bruken av transkjønnede toilett. Obama-administrasjonen truet med å frata skolene føderale subsidier. Dette er fra 21.C Museum Hotellet i Durham, Nord-Carolina.

Portugals nasjonalforsamling har vedtatt en ny lov som åpner for at alle over 16 år kan skifte navn og kjønn uten legeerklæring.

Portugal blir dermed det sjette landet i Europa som gir folk rett til selv å bestemme sin identitet, uten først å ha fått en diagnose på identitetsforstyrrelse.

Den nye loven gir imidlertid ikke i seg selv adgang til kirurgiske inngrep for å endre kjønn.

Loven må nå signeres av den konservative presidenten Marcelo Rebelo de Sousa, som la ned veto mot den første versjonen av den.

Han ønsket at en legeerklæring skulle være nødvendig for dem mellom 16 og 18 år, men den siste versjonen krever bare at de må ha en legeerklæring som sier at de er i stand til å ta en slik beslutning.

 

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!