Fra fylte 12 år skal barn kunne søke om å skifte juridisk kjønn, og gjennomføre kirurgisk kjønnsskifte fra fylte 15 år. Det er meningen med lovforslaget som Regjeringskontoret sendte ut til høringsinstansene tirsdag.

Regjeringen ønsker å innføre to nye lover, lov om enkelte kirurgiske inngrep i kjønnsorganene og lov om endring av kjønn som fremkommer i Folkeregisteret. Lovforslagene som ble lagt ut på høring tirsdag, innebærer blant annet at prosessen for å endre en persons juridiske kjønn skilles fra prosessen som går forut for kirurgiske inngrep i kjønnsorganene, og at en person skal kunne endre juridisk kjønn gjennom en enkel melding.

Når det gjelder endring av juridisk kjønn, foreslås det at barn fra fylte 12 år skal kunne be om dette ved at vergen sender en enkel søknad til det svenske skatteverket. Kjønnsskiftet skal da gjennomføres etter fire måneder, uten behov for noen form for testing. I dag kreves det legeerklæring, og vedkommende må i tillegg være fylt 18 år.

For å gjennomgå kirurgiske inngrep på kjønnsorganene foreslås det i lovforslaget at en person over 15 år skal kunne søke om tillatelse til inngrepet hos Socialstyrelsen, og at det skal gis tillatelse dersom «personen føler at kroppen ikke samsvarer med kjønnsidentitet» og dersom det er særlige grunner for inngrepet. Søknaden skal kunne fremmes av barnet selv, og det må ikke kreves tillatelse fra vergen etter ordlyden i lovforslaget.

– Det här är en mycket viktig delseger för RFSL Ungdom, RFSL och alla andra som kämpat för en ny lag länge. Vi hoppas på att riksdagen ska kunna klubba den nya lagen innan sommaren, sier Jêran Rostam, forbundsformann for RFSL Ungdom.

Siste frist for å svare på henvisningen er 8. februar 2022. Lovforslagene foreslås å tre i kraft 1. januar 2024.

 

 

Kjøp boken til Kjell Skartveit her!

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.