Bilde: Et skilt på 21C Museum Hotel i Durham, Nord-Carolina, som protesterer mot at delstaten ikke ville bøye seg for Obamas lov om toaletter skulle være åpne for alle kjønn. Bildet er tatt 6. mai i fjor. Nå har Trump gitt Nord Carolina rett. Foto: Jonathan Drake/Reuters/Scanpix.

Trump-administrasjonen opphever Obamas forordning om at transseksuelle kan benytte de skoletoaletter som de føler seg med komofortable med.

Obama mente at transseksuelle selv måtte bestemme hva de følte, slik at menn måtte kunne gå på jentetoalett og kvinner på gutters. Dette fant ikke Nord-Carolina seg i. Foreldre uttrykte frykt for seksuelle overgrep hvis gutter kunne gå på jentetoaletter.

Bathroom access emerged as a major and divisive issue last March when North Carolina passed a bill barring transgender people from using bathrooms that do not match the sex on their birth certificate. It was part of a broader bill eliminating anti-discrimination protections for gay and transgender people.

Utdanningsminister Betsy DeVos motsatte seg opphevelsen av Obama-loven. Det var justisminister Jeff Sessions som var pådriver, og spørsmålet ble «anket» inn for presidenten som tok parti for Sessions.

Obama gjorde LHBT-rettigheter til en viktig sak i andre periode og de ble symbolsaker, på «likestilling». Men å gjøre kjønn til et personlig valg overskred grensene til andre elever.

Sessions mente at identitetspolitikk ikke hadde noe på skolene å gjøre. Det var ikke føderale myndigheters oppgave å påtvinge skolene rettigheter for et mindretall. Dette var et spørsmål om skole og utdanning og forholdene for elevene. Derfor skulle saken avgjøres av delstatene, var Sessions standpunkt.

Obama hadde truet med å ta føderale bidrag fra delstatene som nektet å bøye seg for kjønnspolitikken hans.

Betsy DeVos kommer fra en familie som har vært aktiv mot utvidelse av LHBT-rettigheter, og hun ble kjørt på dette under høringsrunden i Senatet. Hun distanserte seg fra sine slektninger.

New York Times skal ha det til at Trump med dette igjen begir seg ut i «kulturkrigen». Men dette var en sak som Trump ikke kunne la stå. Det var en absurd bestemmelse ut fra det mandatet han fikk fra velgerne.