Frankrikes president Emmanuel Macron (til høyre) fikk besøk av Spanias ferske statsminister Pedro Sanchez i Paris lørdag. Foto Thibault Camus / Pool via Reuters / Scanpix 

EU-land som nekter å ta imot flyktninger, bør straffes økonomisk, mener Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Vi kan ikke ha det sånn at noen land drar stor nytte av EUs solidaritet og samtidig påberoper seg nasjonal egennytte når det kommer til migrasjon, sier Macron, dagen før EU skal holde et minitoppmøte om flyktninger og migranter.

– Jeg støtter at sanksjoner innføres i tilfeller der det ikke samarbeides, sier presidenten under en pressekonferanse lørdag sammen med Spanias statsminister Pedro Sanchez.

De to erklærer videre støtte til forslag om å opprette lukkede mottakssentre der asylsøkere skal oppholde seg mens søknadene deres behandles. Slike sentre kan opprettes nær migrantenes første ankomststed i Europa.

– Vi er tilhengere av å opprette lukkede mottak på europeisk jord i samarbeid med UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger), slik at hvert land kan ta imot folk som har rett på asyl, på en organisert måte, sier Macron.

Det finnes i dag ikke lukkede asylmottak for folk som venter på å få behandlet søknaden om beskyttelse, med unntak av noen få UNHCR-drevne sentre i Hellas og Italia.

Migranter som ikke har rett på asyl, må returneres direkte til sine opprinnelsesland og ikke via andre land, mener Macron.