Bildet: Italias nye regjering har fått en ny venn i Donald Trump. Her fra G7-møtet i Canada,

Italia krever full omlegging av EUs asyl- og flyktningpolitikk. Landets nye regjering vil ha EUs støtte til å behandle asylsaker i søkernes hjemland.

Den nye italienske statsministeren Giuseppe Conte var fredag i Paris for å drøfte innvandringspolitikken i unionen, men også for å forsone de to landene etter krangelen om hvem som burde ta imot flyktningene om bord i migrantbåten Aquarius.

– Vi bør opprette europeiske sentrer i de landene som flyktningene kommer fra, sa Conte på en felles pressekonferanse. Forslaget støttes av president Emmanuel Macron, om enn med en noe annerledes ordbruk.

– Vårt asylapparat bør ha avleggere for å takle spørsmålet på den andre siden, sa den franske presidenten, øyensynlig med Afrika i tankene. Begge mente at strømmen over Middelhavet er for stor til å kunne fortsette som i dag. Særlig har Italia fått urimelig store utfordringer.

Dublin-konvensjonen

Macron ba EU-landene om å vise større solidaritet med Italia og tok til orde for en grunnleggende gjennomgang av dagens asylregler, kjent som Dublin-konvensjonen.

Dette regelverket sier at innvandrere skal søke om asyl i det første landet de kommer til, og for svært mange er det nettopp Italia. Stikker de av, er det svært ofte Italia de blir returnert til.

– Dagens ordning er ikke tilpasset dagens virkelig. Det er heller ikke EUs respons, sa Macron.

På vei til Spania

Tidligere i uken skapte migrantbåten Aquarius et spent forhold mellom de to store EU-landene. Den nye regjeringen i Roma satte foten ned, i tråd med sine valgløfter, men fikk krass beskjed fra Paris om at den slags «kynisme og uansvarlighet» var høyst beklagelig. Dette igjen utløste raseri i Roma, og utsiktene til møtet i Paris ble plutselig usikre.

Fredag forsøkte Macron å helle olje på vannet ved å si at ingen av hans kommentarer var myntet på Italia. Conte sa at landene måtte bla videre og komme seg over på en blankt side.

Aquarius med sine 600 flyktninger er på vei til Span