NRK forklarer borgerrettighetsbevegelsens USA ….
Den afro-amerikanske befolkningen beskrives som «en minoritet» som ikke ble «integrert».

Men USA er ikke Norge.
Den afro-amerikanske befolkningens hovedproblem i USA var ikke at de var en minoritet. Problemet var at de ble sett på som annenrangs borgere.

Dette var en folkegruppe som hadde vært en del av det amerikanske samfunnet og historien siden 1620. Men som ikke ble sett på som fullverdige borgere og som levde adskillt fra de øvrige etniske gruppene på grunn av skrevne og uskrevne regler.

Grunnlovsstridige lover ble vedtatt for å holde «svarte» unna valglokalene og for å holde «svarte» og «hvite» adskillt.

Lov og rett gjaldt i praksis ikke for afro-amerikanere. De var amerikanske borgere, men den samme loven gjaldt ikke for dem.

Det skjønner ikke NRK.
Hadde de skjønnt det hadde de sett at det samme er iferd med å utvikle seg her. Adskillelse av folkegrupper. Lover som beskytter og dømmer én folkegruppe og ikke en annen. «Hvite barn» kommer under barnevernets omsorg. «Svarte barn» blir sendt i koranfangeleire. Folkegrupper skilles ad ved hjelp av religiøse symboler og ved at rettsvesenet ikke fungerer i forhold til vold og overgrep utført innen enkelte folkegrupper.

Det handler ikke om minoritet og majoritet. Det handler ikke om antall og flertall. Det handler om å være eller ikke være fullverdige borgere og dømmes og beskyttes av én og samme lov.

Det er latterlig av NRK å tro at situasjonen som skapte NAACP og borgerrettighetsbevegelsen handler om en flokk nylig tilreisende fra en fremmed kultur som var i minoritet og ikke ble «integrert» i majoritetssamfunnet og deres kultur.

Afro-amerikanerne har vært i USA like lenge og lenger enn andre folkegrupper. De er en integrert del av USAs historie. Problemet som borgerrettighetsbevegelsen tok opp var at afro-amerikanerne ikke ble regnet som fullverdige borgere og at de ikke delte den samme lov som andre borgere.

Situasjonen med Norge og våre ulike etniske og religiøse grupper lar seg ganske enkelt ikke sammenligne. Den dagen vi forstår det klarer vi kanskje å unngå at Norge blir et slikt samfunn delt mellom folkegrupper – med én lov for én gruppe og én lov for en annen.

Men det forutsetter at det må bli tillatt å kritisere den mekanismen som søker å etablere slike skiller i Norge.

Den dagen NRK og deres likesinnede i media slutter å terpe på «minoritet» og «integrering» og tillater slik kritikk, kan vi begynne å lære av borgerettighetsbevegelsen i USA.

For det lar seg ikke gjøre å hylle hijabben i den ene kanalen og kritisere segregering i den andre.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!