(Illustrasjonsfoto)

De borgerlige partiene i Oslo bystyre vil ha en høring om økende ungdomskriminalitet i hovedstaden. Målet er å få mer kunnskap om bakgrunnen for problemene.

«Den siste tidens økte fokus på problemer i visse bydeler må bystyret ta på alvor. En høring gir alle politikerne en mulighet til å få oppdatert informasjon og til å stille spørsmål til aktører som jobber med problemstillingene til daglig», heter det i en pressemelding.

I den stiller bystyrerepresentantene Aina Stenersen (Frp), James Stove Lorentzen (H), Erik Lunde (KrF) og Odd Einar Dørum (V) seg bak innkallingen.

Blant partene de borgerlige partiene ønsker å kalle inn er relevante byråder, samt representanter fra politiet, Oslos bydeler og frivillige organisasjoner.

Temaet er den økende ungdomskriminaliteten i Oslo omtalt i SaLTo-rapporten.

Innkallingen kommer også etter to tilfeller av steinkasting mot natteravner i Groruddalen den siste måneden, samt ti skyteepisoder i Oslo siden februar.

– Målet vårt er å få mest mulig kunnskap, og å snakke med dem som jobber med dette til vanlig. Som Oslo-politikere ønsker vi å ta ansvar, sier Aina Stenersen til NTB om bakgrunnen for innkallingen.

– Oslo har løst problemer med gjenger, skyting og rotløs ungdom før – og kan gjøre det på nytt. Da må vi ha alle med og være ydmyke overfor det som er nytt i kriminalitetsbildet, sier den tidligere justisministeren Odd Einar Dørum i pressemeldingen.

Målet er at høringen skal gjennomføres i løpet av juni, men noen endelig dato er ikke fastsatt.