En fjellrev har fått påvist rabies på øya Hopen, som er en del av Svalbard. Det er så langt aldri blitt påvist rabies hos mennesker på Svalbard.

Reven angrep og bet to polarhunder ved Hopen forskningsstasjon på Svalbard 26. april før den ble bitt i hjel av den ene hunden. Hendelsen ble observert av personell på stasjonen, og reven ble sendt inn til analyse ved Veterinærinstituttet, opplyser Folkehelseinstituttet.

Hundene er vaksinert mot rabies. Ingen personer ble bitt eller utsatt for smitte på annen måte, og alle som jobber på Hopen er vaksinert. Mattilsynet jobber med smitteforebyggende tiltak i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Sysselmannen på Svalbard.

– Vi ber folk om å være oppmerksomme og melde fra til Sysselmannen hvis de ser rev eller rein som har unaturlig atferd, eller død rev eller rein, sier seniorrådgiver Paul Lutnæs i natur- og artsforvaltningen hos Sysselmannen.

Typiske tegn å se etter er aggressivitet hos rev og passivitet og lammelser hos rein.

– Vi ber også folk om å ta sine forholdsregler. Rev må ikke mates. Hunder må være i bånd, og de må ikke stå uten tilsyn, sier Lutnes.