Forbudet trer i kraft 14. juli og gjelder alle hunder, også terapihunder og blindehunder, som har vært i høyrisikoland de siste seks månedene, skriver BBC. Forbudet skal vurderes regelmessig.

Importen av hunder til USA har økt, og knyttes til økningen av hundeadopsjoner under pandemien. Hundrevis av hundene som har blitt importert, kom med falske dokumenter der det het at hunden var vaksinert mot rabies.

Ifølge CDC importeres litt mer enn en million hunder årlig til USA, og rundt 6 prosent av hundene kommer fra land der det er høy risiko for rabies hos hunder.

Forbudet gjelder en lang rekke land, blant dem Kenya, Egypt, Brasil og Russland. I USA, der hunder blir rutinemessig vaksinert, ble rabies blant hunder utryddet i 2007. Men rabies er stadig utbredt i store deler av verden, og rundt 59.000 mennesker dør årlig av sykdommen, som så å si alltid er dødelig etter at en smittet person får symptomer.