Selv om faren for at mennesker skal smittes i stort omfang omtales som liten, utgjør fugleinfluensaen som nå sprer seg over store deler av verden en stor fare for matsikkerheten og økonomien. I USA har flere millioner kyllinger blitt drept etter påvist smitte, mens i Norge har Mattilsynet nylig forlenget portforbudet for fjørfe i 15 Rogalands-kommuner.

Nå er vårtrekket i gang, og fugler som kommer inn til landet har med stor sannsynlighet med seg smitte. Derfor er det viktig å ha på plass tiltak som hindrer smitte fra ville til tamme fugler.

Utbrudd av fugleinfluensa i fjørfehold og hos hobbyfjørfe i området som fortsatt har portforbud, vil få svært store konsekvenser for fjørfeproduksjonen, dyrehelsen og dyrevelferden. (Mattilsynet)

Sist høst døde ti prosent av den fredede bestanden av hvitkinngåsa på Svalbard. Denne uken er det rapportert om flere tilfeller av døde hvitkinngås i Vesterålen. Også blant havørn er det rapportert om smitte.

I løpet av februar og mars er det gjort seks nye funn av høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) hos havørner i fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, skriver Veterinærinstituttet.

Tidligere i fugleinfluensasesongen er viruset også påvist hos to havørner i Vestland fylke. Dermed er det så langt gjort åtte sikre påvisninger hos havørn i Norge denne fugleinfluensasesongen, noe som er unikt i europeisk sammenheng. (Bondebladet)

 

Både i Kina og USA er det denne uken rapportert om smitte til mennesker, men eksperter mener faren for mennesker er generelt sett lav.

I slutten av april meldt helsepersonell i Colorado at viruset var oppdaget hos en person som jobbet på en gård som antas å ha hatt smittet fjærkre. Personen rapporterte tretthet i noen dager og har kommet seg, sier CDC. som la til at risikovurderingen for allmennheten forblir lav. (NY Times)

Men om den direkte faren for menneskers helse er lav, er konsekvensene desto større for økonomien til hundretusener av kylling- og eggprodusenter. En storstilt nedslakting av kyllinger vil uvilkårlig også gå ut over matsikkerheten og prisen på egg og kylling.

Frykten for nettopp fugleinfluensaviruset var stor etter at det brøt ut i Sørøst-Asia i 2003, og spredte seg i 2005 nord- og vestover til land i Asia, Afrika og Europa. Dette skapte frykt for en større pandemi over store deler av verden, som blant annet førte til at norske myndigheter sikret seg store mengder doser med legemiddelet Tamiflu, skrev Aftenposten i 2006.

Men pandemien den gang uteble, til tross for at Geir Stene-Larsen, direktør i Nasjonalt folkehelseinstitutt, i oktober 2005 uttalte at det ikke lenger var et spørsmål om en pandemi vil bryte ut, men når.

15 år seinere var coronapandemien et faktum. (Vi.no)

I USA skal mer enn 22 millioner kyllinger være avlivet, og det er stor frykt blant ansatte i kyllingindustrien.

Forlenger portforbud for fjørfe i 15 kommuner i Rogaland – ny vurdering i mai

Nye påvisninger av fugleinfluensa hos havørn (Bondebladet)

China reports first human case of H3N8 bird flu (Reuters)

What to Know About the Bird Flu Outbreak (NY Times)

Egg-laying facility in Iowa kills 5.3 million chickens, fires 200-plus workers (CBS News)

For 15 år siden fryktet verden en fugleinfluensa-pandemi. Hva nå? (Vi.no)

Les også:

 

Biolaboratoriene. Del 2: Laboratoriene og forskningen

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.