Sakset/Fra hofta

Bildet Shoaib Sultans facebook

Siv Jensen åpnet FrPs landsmøte med en klar oppfordring til en del av våre nye landsmenn som sender sine barn på koranskoler i utlandet fordi barna er blitt «for norske»:

– Innvandrere som ønsker å bo i Norge, skal respektere norske verdier og regler. De må lære seg norsk slik at de kan få en jobb og en fremtid. Det er det mange innvandrere som gjør. Men dessverre gjelder det ikke alle. Det finnes eksempler på mennesker som fnyser av våre verdier om ytringsfrihet og likestilling, og kriminelle gjenger og ungdommer som er i direkte opposisjon mot norske verdier, lover og regler, sa Jensen, og la til:

– Det finnes foreldre som sender sine barn ut av landet på koranskoler fordi de har blitt «for norske», og personer som mener koranen står over norsk lov. De er kanskje norske på papiret – men de er det ikke i hjertet!

Det lyder jo både logisk og fornuftig. Flytter man til Pakistan for å bygge seg opp en ny tilværelse der, er det best å lære språket og de lokale skikkene. «When in Rome, do as the Romans do», «swim or sink»  osv.

Men antirasistene i den statsstøttede organisasjonen Antirasistisk Senter, ved kanskje den største skattefinansierte antirasisten av dem alle, Shoaib Sultan, klarer å lese følgende ut av Sivs utsagn (fra Sultans facebook-side):

Siv Jensens «norske i hjertet» har en litt småekkel forhistorie, noe hun kanskje ikke var klar over da hun holdt sin tale på landsmøtet. Håper noen forteller henne om denne artikkelen fra Nordlands Avis, 27.6.1941, hvor det stod:

«Nå skal vi tenke litt mer på å være norske. Ikke med flagg og vimpler, men norske i hjertet. Og vi skal passe på at jøder og annet mindreverdig rask ikke får innpass …»

Er vel greit om finansministeren vår ikke går opp enkelte fastlagte ruter tenker jeg …

Det er svært vanskelig å ta et slikt utsagn fra Sultan alvorlig. Konspirasjonstenkningen er overtydelig, og det er tvilsomt om noen i det normalpolitiske landskapet ville finne på å argumentere på denne måten. ARS plasserer seg nok en gang på ytterfløyen i norsk politikk.

Sultan møter både ris og ros for sin analyse, og klarer i sitt forsvar å lire av seg følgende:

Nja, poenget er ikke at jeg tror hun googlet seg frem til dette, men at jeg synes hun BURDE ha googlet seg frem til dette. Når man avleverer en slik frase er det kjekt å vite at det kanskje er brukt før av noen i Norge mot en minoritetsgruppe, og at det derfor kanskje ikke er lurt å bruke. […] Nei jeg sammenligner altså ikke. Ingen «Siv Jensen er nazist» eller noe slikt her. At hun bruker en slik retorikk er ikke ok, og at den samme retorikken har blitt brukt av nazister gjør det enda verre. Det er det jeg sier. Intet mer. Intet mindre.

Jeg vet forøvrig ikke om det var noen nazister som skrev dette. Jeg burde ha skrevet mer om det, og hatt med dette med 1941 som et avsluttende «forresten … «

Man kan lese Sultans innlegg som et hjelpeløst argument for at han ønsker en omvendt bevisbyrde for alle som ønsker å ytre seg om noe som helst. Eller man kan lese dette som bare rør, og en ellers meget sterk søknad til å slette statsstøtten ved fremleggelsen av statsbudsjettet til høsten.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!