Kommentar

Sylvi Listhaug skal tale på 1. mai, og FrP sier det er blitt arbeidsfolks parti. Men Listhaug har ingen spesielle følelser for 1. mai. Den «sier» henne ikke noe. «Mine foreldre er bønder, og 1. mai var en fin dag å gjøre gårdsarbeid på». Likevel mener hun det er viktig å markere arbeidets dag. Det er noe selvmotsigende. Det Listhaug mener, er kanskje at hun ikke har sans for den røde tradisjonen. Men hva vil FrP sette i stedet?

Sylvi Listhaug holder 1. mai-tale i Drammen, slik hun gjorde for to år siden. Men situasjonen nå er noe annerledes. Listhaug markerer at hun utfordrer Ap-LO på deres eget territorium.

– Det er ikke Arbeiderpartiets eller LOs dag. Dagen tilhører arbeiderne i Norge, og mange av dem er verken medlem av Ap eller LO, sier hun til NTB.

Fremskrittspartiet vil være, og mener at de er, partiet for arbeidsfolk.

– Det er viktig å framheve alle arbeiderne i Norge som er med og bygger veier og hus, eller tømme søppel, for den saks skyld. Det har vært en holdning i Norge om at det å ta fagbrev ikke er fint nok. Det må vi bort fra. Alle kan ikke bli leger, advokater og ingeniører, sier hun. (NTB)

Det var også et trekk som var tydelig på Fremskrittspartiets landsmøte i helgen: FrP er ikke et parti for akademikere og byråkrater. Det er mange representanter for vanlige folk.

Under FrPs landsmøte i helgen ble det av mange påstått at andelen fagarbeidere er høyere der enn i andre partier. Utdanningspolitisk talsperson Roy Steffensen viser til at 28 prosent av delegatene har fagbrev, mot 14 prosent blant landets sysselsatte.

– Vi speiler befolkningen godt, og er partiet for folk flest. Vi er et parti av og for arbeidere, og jeg opplever at vanlige arbeidere blir dyrket fram og heiet på i mitt parti, sier Steffensen, som selv gikk fra å være ufaglært røkter innen fiskeoppdrett til å bli stortingsrepresentant. (NTB)

FrP har tatt mål av seg til å bli vanlige folks parti. Det forplikter. Listhaug går mot EØS på fri bevegelighet av arbeidskraft. Det setter partiet på kollisjonskurs med Høyre. Hvis FrP våget å bli tydeligere på EØS-skepsis, kunne det åpnet for nye konstellasjoner i politikken.

EØS-avtalen

Sylvi Listhaug vil ha reforhandlet punktet om fri bevegelse av arbeidskraft. Det er det liten utsikt til i dagens regjering.

Listhaug mener det norske arbeidslivet er godt, men nøler ikke med å slå fast at det foregår er sosial dumping i deler av norsk arbeidsliv.

– EØS-avtalen har tjent Norge godt på mange områder, ikke minst ved at norske eksportbedrifter får tilgang til store markeder. Men det er også utfordringer med avtalen, blant annet dette med fri bevegelse av arbeidskraft og trygdeeksport, sier hun.

Listhaug viser til at FrP vil reforhandle deler av EØS-avtalen, noe partiet for øvrig ikke har fått gjennomslag for i regjering. (NTB)

Plukke poeng

Når hun velger vanlige folks ståsted, er det lett å se at masseimporten av ikke-vestlige uten kvalifikasjoner gjør det enda vanskeligere for norske ufaglærte å skaffe seg jobb.

– For mange ufaglærte vil presset på jobbene bli hardere etter hvert som det kommer flere til Norge uten høyere utdanning. Det er disse menneskene som i størst grad merker følgene av innvandringen på kroppen, ikke advokater og leger, tilføyer Listhaug. (NTB)

Arbeiderpartiets svar på problemene er å øke skattene. Det er å lesse byrdene over på vanlige folk, sier Listhaug.

– For det første vil Ap beskatte arbeiderne hardere, slik at vanlige folk sitter igjen med mindre i lommeboka. Og mange arbeidere er bekymret for Norge og vår fremtid. Da må vi ta det på alvor, og mye av det handler om innvandringspolitikk, sier hun. (NTB)

Listhaug peker på noen opplagte sammenhenger som de andre partiene vil bli nødt for å innse. Det samme gjelder mediene.

Men FrP sitter selv i glasshus. Mens Listhaug har vært innvandringsminister og justisminister, har innvandringen til Norge ligget stødig rundt 20.000 i året. Det skjer en demografisk endring av Norge på FrPs vakt. Spørsmålet blir om Listhaugs retorikk fungerer som et røykteppe for det som skjer med åpne grenser. Hvis FrP skulle tatt konsekvensen av sine politiske mål, måtte partiet gått inn for å melde Norge ut av Schengen.

Svakt LO-Ap

Men inntil videre er Ap så svakt at FrP vinner uansett. LO-leder Hans Christian Gabrielsen vil ikke være med på at FrP er blitt et parti for arbeidsfolk.

– Alle undersøkelser jeg har sett, viser at Frp stuper i oppslutning blant arbeidsfolk. Arbeidsfolk har for lengst gjennomskuet FrP som et skattekuttparti for de aller rikeste her i landet, sa han til Aftenposten søndag. (NTB)

Gabrielsen tror han gjenvinner initiativet ved å angripe FrP ut fra sjablonger. Men de virker ikke lenger. Arbeiderbevegelsen har større problemer enn noen gang og må feie for egen dør.

Gabrielsen viste i Politisk kvarter at han ikke klarer nettopp dét. Da han fikk spørsmålet om hvorvidt Aps svake oppslutning kunne svekke oppslutningen om LO, svarte han at det er bare ett år siden Ap var oppunder 40 prosent på meningsmålingene.

Hvis snøen som falt i fjor er alt han har å falle tilbake på, står det dårlig til.

Hvis vi har riktige svar på problemene, vil folk komme tilbake, sa Gabrielsen.

Men hva er problemene? Det er der det butter for LO-Ap. De tør ikke en gang innrømme at problemene fins.

Da har FrP fri bane.

Det gir en fornemmelse av at toget har gått for Arbeiderpartiet, og LO bør snart forstå det.

 

 

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!