Nytt

Det er innkalt til ekstraordinært statsråd i dag pga endringer i regjeringen, opplyser NTB. Det er Per Sandbergs situasjon som skal avklares. Sandberg lovte før påske å tenke over om han ville overta som justisminister.

Han er nå både sette-justisminister og fiskeriminister. Hvis han takker nei til å bli justisminister må det finnes en ny til denne viktige stillingen. Hvis han takker ja, må det finnes en ny fiskeriminister.

Det er også Spørretime i Stortinget onsdag. Statsråd settes kl 1200.