Nytt

Statsminister Erna Solberg (H) sier at hun har hatt samtaler med Per Sandberg (Frp) og understreker at han fortsatt har tillit som fiskeriminister.

– Han har brutt regelverket. Jeg har hele tiden sagt at det er menneskelig å gjøre feil. Han tar det på det dypeste alvor at han har brutt regelverket. Jeg har fortsatt tillit til Per Sandberg, sier Solberg. Statsministeren sier videre at hun har hatt en lang og god samtale med Sandberg om situasjonen.

– Han er innforstått med at han har brutt regelverket. Han er opptatt av å rydde opp og lei seg for situasjonen som har oppstått.

På spørsmål om det vil få konkrete konsekvenser for Sandberg, svarer Erna at de for øyeblikket jobber med å gi svar på de spørsmålene Stortinget har stilt for å gi klarhet i saken.

Flere i opposisjonen på Stortinget har bedt statsministeren svare på spørsmål vedrørende Sandbergs reise til Iran. Blant annet har Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann, Terje Lien Aasland, bedt Solberg svare på følgende: «Kan statsministeren forsikre om at sensitive opplysninger knyttet til Per Sandbergs mobiltelefon ikke er kompromittert under reisen til Iran eller andre reiser/arrangementer også i den tid da han fungerte som justisminister?»

Spørsmålene kommer etter at Sandberg tok en privat reise til Iran. Erna Solberg har tidligere sagt at Sandberg har brutt flere sikkerhetsregler ved reisen, hvor han blant annet hadde med seg jobbtelefonen.