Nytt

Statsminister Erna Solberg (H) står foran en krevende høst, og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har lovet et hardt kjør i forbindelse med Riksrevisjonens kritikk av regjeringens terrorsikring. Arkivfoto Tatyana Zenkovich / Pool via Reuters / Scanpix

Med fiskeriminister Per Sandbergs avgang startet den politiske høsten med et brak for statsminister Erna Solberg (H). Også fortsettelsen kan bli krevende.

For mens regjeringen og statsministeren har måttet svare på en skur av kritiske spørsmål om sikkerhetsrutiner og mobilbruk i kjølvannet av Sandberg-saken, har opposisjonen blikket stivt rettet mot mandag 27. august.

Da må nemlig Solberg forklare Stortinget hvorfor sikringen av vital norsk infrastruktur fortsatt ikke er på plass, tre år etter at den skulle vært det og sju år etter 22.-juliterroren.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har lovet et hardkjør i høst mot regjeringen i sikkerhetsspørsmål.

– Gjennom det arbeidet regjeringen har gjort, har vi ikke klart å leve opp til de målene sikkerhetsloven gir oss for å sikre infrastruktur, vannforsyning, elforsyning og kritiske bygg, sa han nylig.

Truer med mistillit

Verken SV eller KrF utelukker mistillit mot Solberg-regjeringen hvis regjeringssjefen og statsrådene ikke gir gode nok svar i terrorhøringen. Det har allerede vært to høringer, en åpen og en lukket, i saken.

– Det var ikke bra at statsrådene sto fram og skjønnmalte dette på den siste høringen. Det er ikke tillitvekkende, uten at jeg vil ta sterkere i enn akkurat det nå, sa KrFs Hans Fredrik Grøvan nylig til Aftenposten.

Kjernen i Riksrevisjons kritikk er liten framgang i arbeidet med å sikre terrorutsatte bygg og infrastruktur.

Statsministeren, forsvarsministeren og justisministeren er alle innkalt til høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget 27. august om Riksrevisjonens rapport.

Selv om Per Sandberg (Frp) trakk seg som fiskeriminister etter å ha brutt regjeringens sikkerhetsrutiner under sin Iran-reise i sommer, kan saken få konsekvenser for Solberg fremover. Det er nemlig fortsatt ikke avklart om opplysninger som kan skade rikets sikkerhet, er kommet på avveie. Sandbergs telefon er nå hos PST.

Sandberg-saken kan dessuten havne i kontrollkomiteen.

Budsjett og KrF-uro

I høst kan Solberg få oppfylt sin drøm om å samle alle de fire partiene på ikke-sosialistisk side i sin regjering. Men skulle KrF derimot bestemme seg for å gå motsatt vei, kan det bety slutten for Solberg-regjeringen. «I løpet av høsten» er det nærmeste KrF har tidfestet en avklaring.

En KrF-beslutning kommer uansett neppe før 2019-budsjettet er lagt fram 8. oktober. For første gang er Venstre med fra starten på innsiden i budsjettprosessen.

Solberg står overfor et dilemma: Hun har flere ganger varslet et stramt budsjett og redusert bruk av oljepenger. Men samtidig går norsk økonomi svært godt, og fristelsen vil være stor til å smøre budsjettet for kommunevalgåret 2019 med noen friske satsinger.

Og uansett utfall av KrF-prosessen må partiet om bord for at Solberg skal få flertall for sitt budsjett.

Rasende finnmarkinger

Solbergs by- og partifelle Monica Mæland skal i høst få gjennomført den betente fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark. Fredag advarte Mæland om at hele regionreformen kan ryke dersom sammenslåingen mellom Finnmark og Troms havarerer.

Det vil i så fall være en gedigen fiasko for ett av regjeringens store prestisjeprosjekter. Mæland møter mandag fylkesrådslederen i Troms for å diskutere veien videre, mens Finnmarks fylkesordfører ikke stiller. Det blir uansett nye runder i saken når Stortinget samles igjen 5. oktober.

Aftenposten nevner i en oppsummering også kravene om en krisepakke til tørkerammede bønder og diskusjonen om Norge skal ta imot asylsøkere fra EU som mulige problemsaker for regjeringen i høst.