Sakset/Fra hofta

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt formulerer seg slik om Per Sandbergs stilling at man må lure på om Ap har en regjeringskrise i bakhodet.

– Hvis Per Sandberg hadde vært ansatt på høyt nivå i Forsvaret eller Utenriksdepartementet, så ville han trolig mistet sikkerhetsklareringen. Nå må Erna Solberg avgjøre om hun har tillit til ham. Vi har stilt en rekke spørsmål som vi avventer svar på før vi gjør vår vurdering, sier Arbeiderpartiets medlem av utenrikskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt, til NRK Politisk kvarter mandag morgen. (NTB)

Det er et interessant utspill. Ap har stilt en rekke spørsmål og svarene vil bestemme om Ap har tillit til Sandberg. Hva gjør Solberg hvis svaret er negativt? Sparker hun Sandberg eller stiller hun seg bak ham? Så dumt Sandberg har stilt seg, vil det koste.

Hun poengterer at statsråder og stortingsrepresentanter ikke blir sikkerhetsklarert, slik ansatte høyt oppe i Forsvaret og Utenriksdepartementet blir. Derfor er det i praksis Erna Solberg som statsminister og regjeringssjef som foretar sikkerhetsvurderingene av sine statsråder.

– Jeg har vanskelig for å se at Sandberg ville fått sikkerhetsklarering med den grove uforstanden han har utvist ved flere anledninger, sier Huitfeldt.

Igjen ser vi at Huitfeldt antyder at Ap ikke har tillit til Sandberg. Huitfeldt forventer nærmest at Solberg sparker ham. Hvordan vil Siv Jensen stille seg til det?

Det er ingen grunn til å undre seg over Aps statsrådjakt. Det er slik politikken er. Sandberg har lagt hodet på blokka. Vi har bare sett begynnelsen på saken. Første akt.