Donald Trump varslet at han vil ilegge toll til en verdi av 60 milliarder dollar på kinesiske varer. Flere eksportrettede bedrifter som Boeing og Caterpillar frykter handelskrig og kursene falt.

Standar & Poor 500 falt 2,52, Dow Jones 2,93, og Nasdaq 2.43.

Trump er fast bestemt på å gjøre noe med handelsunderskuddet med Kina som var på asronomiske 375 milliarder dollar i 2017.

Trump nekter å akseptere at det ikke er noe å gjøre med. Han handler. Hans økonomiske rådgiver Gary Cohn gikk av i protest.

Det er en gamble. Trump kan risikere at økonomisk vekst ikke får den boosten den etter planen skal få pga skattelettelsene. Det kan i neste omgang gjøre at Republikanerne mister flertallet i Senatet.

Men Trump later til å være villig til å ta den sjansen. Han ønsker å være presidenten som gjennomfører det han lovte.

Derfor akter han å få bygget muren mot Mexico.