USAs handelsunderskudd økte i januar til 56,6 milliarder dollar, det høyeste siden oktober 2008, til tross for Trumps forsøk på å skape mer balanse.

Handelsunderskuddet økte med 5 prosent fra desember til januar. Det overskrider dermed analytikernes anslag. De så for seg en økning på 2 prosent.

En del av årsaken til økningen er at USA har eksportert mindre drivstoff og solgt færre fly, ifølge statistikken fra handelsdepartementet i Washington.

I oktober 2008 var handelsunderskuddet på 60,2 milliarder dollar. Handelsunderskuddet viser forskjellen mellom verdien på det USA selger og det landet kjøper fra utlandet. Dette underskuddet har vokst i fem måneder på rad. Eksporten i januar falt 1,3 prosent, mens importen var uendret.

President Donald Trump har flere ganger langet ut mot Kina og krever det han kaller en mer rettferdig handelsbalanse. Januar-tallene viser at handelen med Kina alene sto for 36,3 milliarder kroner av underskuddet, og at USAs handelsunderskudd med landet var det høyeste siden september 2015.

Handelsgapet med Mexico gikk motsatt vei og gikk ned fra 5,4 milliarder dollar i desember til 4,1 milliarder dollar i januar. Handelsunderskuddet med Canada, USAs største handelspartner, vokste 65 prosent til 3,6 milliarder dollar, det høyeste nivået på tre år.

Samtidig har det ikke vært tegn til vekst i produktiviteten i USA i fjorårets fjerde kvartal, noe som innebærer at produktiviteten var på sitt svakeste nivå på nesten to år, viser statistikk fra arbeidsdepartementet.