USAs underskudd kan ikke fortsette. Men akkurat som i Europa er staten låst til en politikk som ikke gir ny vekst. Bare nye underskudd.

Politikk som kan rette opp underbalansen tar ikke politikerne sjansen på.

Men slik kan det ikke fortsette. Som i Europa vil USA bli tvunget til å ta skjeen i en annen hånd. Men fordi situasjonen er enda verre i store deler av Europa, søker kapitalen seg til USA som kan fortsette festen en stund til.

Landet skylder 16.000 milliarder dollar.

Kina er USAs største kreditor. Ifølge tall fra det amerikanske finansdepartementet eier kjempelandet amerikanske statsobligasjoner for 1.169 milliarder dollar ved utgangen av mai måned. Det tilsvarer 7.345 norske kroner, eller omtrent to oljefond.

Den nest største kreditoren er Japan. Japanerne eier amerikanske statsobligasjoner for 1.105 milliarder dollar – det høyeste innehav landet har hatt noensinne.

– Fra Kinas perspektiv innebærer amerikanske statsobligasjoner langt lavere risiko enn europeiske obligasjoner. Obligasjonskjøpene er også knyttet til at eksporten til USA er langt sterkere enn eksporten til Europa, sier porteføljeforvalter James Su i SinoPac Asset Management i Hongkong til Bloomberg.

Strømmer til dollar

Investorene har i løpet av våren strømmet til dollar og amerikanske statsgjeld som følge av gjeldskrisen i eurosonen.

Det gjør at det har vært svært billig for den amerikanske staten å finansiere sine underskudd som for fjerde år på rad er over 1.000 milliarder dollar.

Men samtidig advarer tunge amerikanske forvaltere om at tilliten til amerikanske statspapirer kan forsvinne om ikke landet får kontroll på statsgjelden.

USA skylder Kina

7.345 mrd. kroner