Handelsunderskuddet vokste med 103 milliarder dollar i 2021 til 948,1 milliarder dollar i 2022, ifølge tall fra handelsdepartementet i Washington tirsdag.

Økningen tilskrives stor import av en rekke varer, fra råolje til forbruksvarer som legemidler og husholdningsartikler.

Man må tilbake til 1960 for å finne et like stort gap i USAs handelsbalanse.

I desember utvidet handelsunderskuddet seg med 6,4 milliarder dollar til 67,4 milliarder dollar. Importen steg 4,2 milliarder dollar fra november til desember og havnet på 317,6 milliarder dollar. Forbrukervarer som mobiltelefoner og andre husholdningsvarer, samt biler, bidro til importveksten.

Eksporten falt 2,2 milliarder dollar til 250,2 milliarder dollar i desember. Her var det lavere eksport av industrivarer som bidro til nedgangen.

Handelsunderskuddet overfor Kina steg med 29,4 milliarder dollar til 382,9 milliarder dollar for 2022 som helhet. Økt import fra Kina trekkes fram som forklaring.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.