Den norske handelsbalansen med utlandet var i juni negativ for første gang på nærmere 20 år, opplyser NTB:

I juni fikk Norge et handelsunderskudd på 756 millioner kroner, til tross for eksportvekst. Sist gang månedsstatistikken viste underskudd, var i desember 1998.

Importen av varer i juni var på 67,0 milliarder kroner, mens eksporten endte på 66,3 milliarder, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Spesielt øker importen av varer, som utgjorde 13,2 milliarder kroner mer enn i samme måned i fjor. Ifølge SSB skyldes økningen sterk oppgang i noen få varegrupper, da spesielt konstruksjoner til oljeplattformer og fly.

Den siste opplysningen kan få en til å tenke at dette månedlige handelsunderskuddet høyst sannsynlig er midlertidig på grunn av ekstra stort investeringsbehov. SSBs egen illustrasjon av utviklingen vitner da heller ikke om noen større dramatikk, bare en svak nedadgående trend for den gule kurven:

Om vi derimot går til Statistikkbankens Tabell 08800, hvor vi finner årlige tall for utenrikshandelen i tiden 1960 til 2016, og skiller ut fastlandsøkonomien for seg, ser vi en negativ trend for denne siste som går over flere tiår:

Oljealderen har gitt Norge enorme inntekter og stor positiv handelsbalanse. Men for fastlandets vedkommende blir differansen mellom import og eksport stadig større.

Det er kort og godt historien om det moderne Norges oljefinansierte luksus. Hvor bærekraftig den modellen er, overlates som en øvelse til leseren.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂