Kritikerne beskylder Trump for å være på for vennlig fot med Kinas president. Men det forhindrer ikke Trump fra å ilegge toll.

Trump legger 25 prosent toll på kinesiske varer for 50 milliarder dollar Trump gjør alvor av trusselen om å gjøre noe med handelsunderskuddet med Kina, som ifjor var på 375 milliarder dollar.

Trump har gjort det klart at han ikke kommer til å godta at USAs handelsunderskudd forblir på samme nivå. Det svekker USA og gjør USA til en svakere nasjon.