Sakset/Fra hofta

«Når Gahr Støre via Stortinget prøver å på presse Solberg til å flytte Listhaug til et annet departement er det et klart brudd på Grunnloven § 12.» skriver advokat Eirik Vinje. Vinje har tidligere jobbet i Justisdepartementets lovavdeling.

 

I følge Grunnloven § 12 har det helt siden 1814 vært klart at det er KONGEN (dvs. Statsministeren) som velger sine statsråder.

Ǥ 12.
Kongen velger selv et råd av stemmeberettigede norske borgere. Dette råd skal bestå av en statsminister og i det minste syv andre medlemmer.

Kongen fordeler forretningene blant statsrådets medlemmer således som han finner det tjenlig»

Når Gahr Støre via Stortinget prøver å på presse Solberg til å flytte Listhaug til et annet departement er det et klart brudd på Grunnloven § 12.

Det er overraskende at en dreven parlamentariker enten ikke kjenner arbeidfordelingen mellom den utøvende og lovgivende makt gjennom 204 år, eller bevisst bryter ned en slik grunnleggende og logisk ansvarsfordeling.

En særlig grunn til at dette er problematisk er at kongen/statministeren svarer overfor Stortinget for ALT Regjeringen foretar seg. Et slikt ansvar forutsetter at statsministeren selv kan organisere sin egen Regjering. Stortinget kan ikke blande seg inn i det, fordi da kan det selv bli ansvarlig.

Det er også vanskelig å forstå logikken i Gahr Støres forslag som nå innebærer at Arbeiderpartiet bare har mistillit til Listhaug som justisminister.

Grunnlaget for mistillit er at Listhaug uttalte seg nedsettende på Facebook i tilknytning til et lovforslag om statsborgerrettigheter.

Forslaget er utarbeidet og fremlagt for Stortinget av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Mistilliten mot Listhaug gjelder ikke selve forslaget, men en kommentar på Facebook i tilknytning til forslaget, som altså ikke er hennes ansvar. Listhaugs uttalelse er dermed ikke en embetshandling som justisminister.

På grunnlag av posten på Facebook hevder Støre og resten av AP at Listhaug er ansvarlig for å bygge opp hat mot Arbeiderpartiet, av samme art som resulterte i terrorangrepet på Utøya.

Hvis Støre mener det han sier er Listhaug et grunnleggende ondt og uanstendig menneske, uskikket for ethvert offentlig embete.

Ordet «uanstendig» er et ord han bruker daglig om Listhaug. Hans karakteristikk knytter seg altså ikke til hva hun har gjort, men hennes personlighet.

Men hvis jeg forstår Gahr Støre riktig retter mistilliten seg nå utelukkende mot Listhaug som JUSTISMINISTER. Derimot har Arbeiderpartiets leder tillit til den fortsatt ondskapsfulle og uanstendige Listhaug som f.eks. helseminister.

Dette er ikke lett å forstå.

 

Først publisert på Eirik Vinjes Facebook-side.

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!