Knut Arild Hareide uttrykte mistillit til Sylvi Listhaug som justisminister i sin innledende tale til landsstyret. Han sa at valget ligger i statsministerens hender: Hvis hun ønsket å redde regjeringen må hun skifte ut Sylvi Listhaug, antydet han.

Det var et klarere standpunkt enn det mange hadde forventet. Mange hadde trodd Hareide kom til å ro seg inn på at KrF godtok Listhaugs unnskyldning. Ellers står regjeringskrise for døren.

Men Hareide argumenterte konsekvent for at Listhaug hadde forspilt tilliten. Tillit er det viktigste i politikk og samfunn, og Listhaug hadde ikke lenger Hareides tillit. Tilgivelse er én ting, men det omsettes ikke i tillit, sa han.

Deretter overlot han til Erna Solberg å bestemme om hun vil fortsette med Sylvi Listhaug som justisminister. Hvis hun velger det, kan det bli svært vanskelig for KrF å støtte henne, antydet Hareide.

På bakgrunn av statsministerens uttalelser i helgen om at hun har tillit til justisministeren, og ikke akter å bøye seg for press, virket det som om Hareide går for mistillit til Listhaug.

Hvis statsministeren stiller kabinettspørsmål vil KrF si at hun falt for eget grep. Slik argumenterte Hareide.

Han var klar i sin konklusjon. Vil landsstyret være like klar? Har det allerede falt ned på en konklusjon?

Hareide sa at stortingsgruppen hadde hatt møte fredag og deretter hatt telefonmøte med landsstyret. – Jeg har hatt løpende kontakt med Erna Solberg, sa Hareide.

Hvis det betyr at landsstyret allerede har trukket en konklusjon, ligger det an til regjeringskrise tirsdag.

Hareide antydet ikke noe om at han og Erna var kommet til forståelse. Han sa at KrF har støttet regjeringen i forrige periode. KrF hadde også gått inn for Erna som statsminister etter siste valg, men da uten FrP. Hareide snakket som om begeret nå var fullt. Han viste til at høyreeekstremismen vokser ute i Europa. Da kunne ikke landet ha en justisminister som uttrykte tanker som fyrte opp under slike tendenser.

Hareides argumenter korresponderer med det venstresiden har uttrykt: Et «nok er nok», i forhold til Listhaug.

Det virket ikke som om Hareide ønsket å gi henne flere sjanser.

NTB siterer:

– Jeg har ytret en tydelig melding på vegne av hele KrF, om at det er statsministerens ansvar å ta grep for å unngå en situasjon med mistillit i Stortinget, sa Hareide om samtalene mellom ham og statsminister Erna Solberg (H).

– Det er statsministeren som selv bestemmer sammensetningen av egen regjering. Dersom statsministeren ikke ordner opp og i tillegg selv velger å stille kabinettsspørsmål, gjør hun det svært vanskelig for seg selv og regjeringen. Det er statsministeren som sitter med ansvaret, fortsatte Hareide. (NTB)

Hareide la sin argumentasjon tett opp til det som har vært venstresidens:

Hareide advarte mot å bagatellisere det hele som «bare noe som er skrevet på Facebook».

– Jeg tar avstand fra en slik bagatellisering. Når landets justisminister peker ut det eneste partiet som har vært rammet av terror på norsk jord, som et parti som setter hensynet til terrorister framfor nasjonens sikkerhet, er det en farlig vei å gå, sa Hareide.

– Høyreekstremismen er på frammarsj i Norden og det er på sosiale medier disse kreftene florerer og henter sin næring. Dette ligger bak alvoret i saken, understreket han. (NTB)

Hareide sa stridens kjerne var noe langt mer enn bare facebookposten. Det hadde akkumulert seg et underskudd gjennom fem år med FrP i regjering:

Hareide går langt i å si at Solbergs autoritet svekkes som følge av det han omtaler som dobbeltkommunikasjon fra Fremskrittspartiet gjennom de siste fem årene.

– Dette har preget det offentlige ordskiftet på en negativ måte. Men frispillet fra regjeringsposisjon har konsekvenser, både for regjeringen som fellesskap, for forholdet til Stortinget og for statsministerens egen autoritet, sa han før landsstyret lukket dørene og fortsatte diskusjonen. (NTB)