Foto av Stange idrettspark: Wikimedia Commons (innfelt: Norges riksvåpen).

 

I nyhetsbildet dominerer vanligvis de store sakene som nesten alltid skjer et annet sted, men i de flestes liv er det de små lokale sakene man får føling med og som fremkaller endringer i egen adferd. Også disse sakene forteller ikke sjelden om en litt annen hverdag i det nye Norge.

En mann med opphav fra det nære Østen er i Hedmarken tingrett i samsvar med aktors påstand blitt dømt til 21 dagers betinget fengsel og 5000 kroner i bot for kroppskrenkelse, etter blant annet å ha slått en 13 år gammel gutt i bakhodet mens denne befant seg sittende på en fotballbane i Stange.

Bakgrunnen for denne episoden var at tiltaltes ni år gamle sønn, som hadde spilt fotball på samme sted, hadde fortalt faren at fornærmede hadde slått ham under noen tumulter på banen. Da tiltalte kom til stedet, spurte han sønnen hvem som hadde slått. Sønnen pekte på 13-åringen:

Tiltalte gikk da bort til fornærmede, knipset han på øret en gang og ba ham om å reise seg. Da fornærmede ikke reiste seg, slo tiltalte han i bakhodet og sa at han skulle snakke med ham. Da reiste fornærmede seg opp og tiltalte tok grep om den ene armen hans. Tiltalte beskyldte fornærmede for å ha slått [sønnen] mens fornærmede sa at dette ikke stemte og at det var [sønnen] som hadde løpt i han. Fornærmedes mor, […], som akkurat hadde ankommet stedet, løp mot tiltalte og fornærmede for å få tiltalte til å slippe grepet om sønnen. Tiltalte ga ikke slipp på fornærmede før fornærmedes mor fysisk dro han ut av tiltaltes grep.

Aldeles uavhengig av hvem av de to guttene som hadde rett, hører det ikke hjemme i et sivilisert rettssamfunn at foreldre på egne barns vegne øver privat justis med slag mot andres barn – etter en konflikt mellom mindreårige av en type som må sies å være normal.

Man ordner ved behov opp i denslags med ord og uten vold, helst mellom voksne. Hvor mange små uretter må vel ikke barn og unge finne seg i, uten at noen lager oppstyr av det?

Tiltalte, som lever av sosialstønad og tidligere er bøtelagt for forulemping av offentlig tjenestemann, erklærte seg ikke skyldig, og hevdet at han ikke slo 13-åringen. Forklaringen var imidlertid i strid med versjonen til fornærmede, som dertil fikk støtte av vitneforklaringen til en annen gutt som hadde befunnet seg på stedet.

Det er naturligvis de færreste episoder av denne typen som havner i retten. Ikke desto mindre foreligger det mange private vitnesbyrd om voldelig klanadferd i flerkulturelle idrettsmiljøer. Hvor fristende er det egentlig å sende egne barn på idrettsbanen, hvor de skal føle seg trygge, hvis de risikerer å bli utsatt for slag mot hodet fra andres foreldre med bakgrunn fra voldskulturer?

Stange er ellers et av lokalsamfunnene som plutselig oppdaget at det hadde en moské i sentrum. Skal tro om forandringene fryder?

 

Bestill Douglas Murrays bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂