Sverige skjerper terrorlovene og gjør selvstudier på nett straffbart. Samtidig utvides adgangen til dataovervåking.

Ensamma terrorister ska stoppas med ny lag

Justitieminister Morgan Johansson (S) pekar särskilt på att självstudier i terrorsyfte blir kriminaliserat. Det riktar sig mot dem som försöker skaffa sig kunskaper exempelvis om vapen och sprängämnen, exempelvis på nätet.

– Det blir lättare att ingripa tidigare mot en ensamagerande terrorist som inte har farit iväg och lärt sig saker i Syrien utan sitter hemma på sin kammare själv och försöker lära sig, säger Morgan Johansson.

Kriminalisering är en sak, för åtal och fällande dom krävs det också bevis, vilket ofta är knivigt när det gäller förberedelse till terrorbrott. Relativt få domar har avkunnats i Sverige, även om Säpo hävdar att deras insatser ofta stoppar misstänkta planer på ett tidigare stadium.

Myndighetene har hatt problemer med få domfellelse. Nå blir mulighetene til å skaffe bevis utvidet.

Justitieminister Morgan Johansson påpekar att lagändringarna inte bara utökar vad som är straffbart. Genom att fler handlingar klassas som terroristbrott får polisen även i dessa fall möjlighet att använda hemliga tvångsmedel som telefonavlyssning och kameraövervakning.

Langsomt skjerper selv Sverige terrorlovgivningen. Det er riktig å si at den spriker i flere retninger, for fremdeles er det dialog offertenkning som gjelder i forhold til hjemvendte jihadister.

Det er tegn på at Sverige tar terrorplanlegging mer alvorlig:

Finansiering: Även finansiering av försök till brott samt utbildning och rekrytering kriminaliseras.

Utbildning: Även självstudier i terrorsyfte kriminaliseras, som att söka information om sprängämnen på nätet eller att delta i vapenutbildning.

Resor: Resor i terrorsyfte blir straffbara även när en person åker till ett land där hen har medborgarskap.